221 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-245 Close Reading: van lezen naar begrijpen - basissessie
Werk aan dieper tekstbegrip

Team

Classic

T22-246 Close Reading: differentiatie - vervolgsessie
Leer omgaan met verschillen tussen leerlingen bij lezen en begrijpen

Individu

Classic

I22-044 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen voor, tijdens en na een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Individu

Classic

I22-045 Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten (online)
Breinvriendelijk leven en werken

Individu

Classic

I22-046 Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

Individu

Classic

I22-047

Nieuw

Bevlogen in het leven en in het werk (online)

Individu

Classic

I22-048

Nieuw

Groeigericht evalueren in de kleuterschool (online)

Individu

Classic

I22-049

Nieuw

Verbindend mailen (online)
Hoe zorg je ervoor dat je mailbox voor verbinding zorgt in plaats van stress?

Individu

Classic

I22-051 Quickwin4schools: handige instrumenten voor veranderaanpak op school!
Krachtige besluitvorming, veranderstrategie, zelfsturing en projectaanpak

Individu

Leerlabo

I22-054 Onderwijs in tijden van verandering! (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Team

Classic

T22-254 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvaten met maximale impact

Individu

Komen leren

I22-063 Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Individu

Komen leren

I22-065 Coöperatief leren werkt!

Individu

Komen leren

I22-066 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Individu

Classic

I22-067 Schrijf met heel je lijf!
Leren schrijven wordt een plezier

Team

Classic

T22-264 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Team

Classic

T22-267 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T22-268 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T22-269 Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T22-271 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden