206 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-273 Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Team

Classic

T23-274 Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Team

Classic

T23-275 Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Team

Classic

T23-276 Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Team

Classic

T23-277 Duurzame taalondersteuning voor ex-OKAN-leerlingen
Aan de slag met ex-OKAN-leerlingen in jouw vak!

Individu

Komen leren

I23-027

Afgelopen

Coöperatief leren werkt!

Individu

Komen leren

I23-028

Nieuw

Afgelopen

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen!

Individu

Classic

I23-029 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Komen leren

I23-031

Afgelopen

Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe vergroen je een speelplaats? Hoe betrek je de kinderen bij het ontwerp en bij de uitvoering van de plannen? Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte?

Individu

Classic

I23-033

Nieuw

Afgelopen

Evalueren na een muzische activiteit
Met leerlingen processen en producten bespreken

Individu

Classic

I23-035 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoetkomen aan en lesgeven over diversiteit

Team

Classic

T23-279 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T23-281 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

Individu

Classic

I23-041

Afgelopen

Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?

Individu

Classic

I23-042

Afgelast

Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Individu

Classic

I23-043

Afgelopen

Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Leerlabo

I23-046

Afgelast

Verandering aansturen, hoe doe je dat? (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Individu

Classic

I23-048

Afgelopen

Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I23-049 Coöperatief Leren voor gevorderden

Team

Classic

T23-282

Nieuw

De kracht van vertragen (in het onderwijs en daarbuiten)
Via vijf sleutels zelfzorg ontdekken

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden