221 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-190 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T22-191 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Team

Classic

T22-192 Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als een tool voor leren leren

Team

Classic

T22-193 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T22-195

Nieuw

Eigenaarschap, zelfsturing, zelfregulatie … Een zoveelste hype of de kern van de zaak?

Team

Classic

T22-200 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T22-201 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Team

Classic

T22-202 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T22-208 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T22-209 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T22-210 Teach like a champion - Elke kleuter kampioen?

Team

Classic

T22-212 Teach like a champion - Elke leerling kampioen?

Team

Classic

T22-214 Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Team

Classic

T22-215 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Team

Classic

T22-217 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Team

Classic

T22-218 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Team

Classic

T22-220 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Team

Classic

T22-221 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Team

Classic

T22-222 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T22-223 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden