221 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Masterclass

I22-113

Nieuw

Module 14: De directeur als goede huisvader
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I22-114

Nieuw

Module 15: De directeur als aanstuurder van groepsdynamiek
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I22-115

Nieuw

Module 13: ‘Lean thinking and experimental development’: een Finse aanpak voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I22-116 Basisopleiding herstelgericht werken. Omgaan met conflicten op een integrale manier

Individu

Classic

I22-117 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-118 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier (online basisopleiding voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-119 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Individu

Classic

I22-120 Coöperatief Leren voor gevorderden

Individu

Classic

I22-121

Nieuw

Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Individu

Classic

I22-123

Nieuw

Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Individu

Classic

I22-124 Brainstormen met kleuters: pure verrijking voor jouw BC en de taal van je kleuters!
Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Team

Classic

T22-278

Nieuw

Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Individu

Masterclass

I22-128

Nieuw

Masterclass Digitale didactiek
De fundamenten van online leren

Team

Classic

T22-282

Nieuw

Verbindend leiderschap
Inspireer je team vanuit betrokkenheid en met eigenaarschap

Individu

Classic

I22-140

Nieuw

Intervisie Herstelgericht Werken
Verdiepende bijeenkomst voor wie eerder de basisopleiding Herstelgericht Werken volgde

Team

Classic

T22-283

Nieuw

Team Teach. Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter
Hoe speel je via teamteaching in op de noden van de leerlingen en leerkrachten?

Individu

Classic

I22-141

Nieuw

Samen-scholing: praktijkonderzoek voor sterk onderwijskundig leiderschap

Individu

Komen leren

I22-150

Nieuw

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen.

Individu

Komen leren

I22-151

Nieuw

Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe vergroen je een speelplaats? Hoe betrek je de kinderen bij het ontwerp en bij de uitvoering van de plannen? Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte?

Team

Classic

T22-285

Nieuw

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden