194 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-058

Nieuw

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd dat als handvat kan dienen om met STEM aan de slag te gaan

Individu

Classic

I23-060 Computationeel denken in de kleuterklas
Aan de slag met computationeel denken in de klas

Individu

Classic

I23-061

Nieuw

Wiskundig denken in de kleuterklas
kWISspel

Individu

Classic

I23-062

Nieuw

Leerlabo Lezen op school. Lezen doe je samen!
Op naar meer leesmotivatie en een duurzaam leesbeleid

Individu

Classic

I23-079

Nieuw

Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!”
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Individu

Classic

I23-082

Nieuw

De O van onderwijs. Krachtig lesgeven en evalueren!

Individu

Classic

I23-083

Nieuw

Meer ZeG in je leren. Zelfsturing meer begrijpbaar en bespreekbaar maken in de klas: de rol van de leerkracht

Individu

Masterclass

I23-095

Nieuw

Module 16: Blijvende uitdagingen in veranderende tijden
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I23-099

Nieuw

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Individu

Masterclass

I23-101

Nieuw

Masterclass Emotionele intelligentie voor jongeren
‘Emotionele intelligentie zou een verplicht vak moeten zijn’

Individu

Voor u gelezen

I23-103

Nieuw

Je geld en je leven
Een handboek financiële geletterdheid en levensgeletterdheid

Individu

Classic

I23-109

Nieuw

Je Team Coachen (z)Onder Spanning
Introductie in teamcoaching en de impact op spanning binnen je team

Individu

Classic

I23-111

Nieuw

Een digitale cursus met Teams en OneNote
Praktisch aan de slag met digitaal lesmateriaal

Individu

Classic

I23-112

Nieuw

Digitale taken - toetsen - opdrachten
Werken met opdrachten in MS Teams en MS Forms

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden