253 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-275

Nieuw

Scholen samen sterker maken!
Samen aan de slag met praktijkonderzoek op school

Individu

Classic

I22-101

Nieuw

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-108 Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven (online)
Module Waarde-georiënteerd leidinggeven

Individu

Komen leren

I22-109

Nieuw

Outdoor education: wij spelen en leren de hele dag buiten!

Individu

Classic

I22-110 Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?

Individu

Classic

I22-111 Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Individu

Classic

I22-112 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs

Individu

Masterclass

I22-113

Nieuw

Module 14: De directeur als goede huisvader
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I22-114

Nieuw

Module 15: De directeur als aanstuurder van groepsdynamiek
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I22-115

Nieuw

Module 13: ‘Lean thinking and experimental development’: een Finse aanpak voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I22-116 Basisopleiding herstelgericht werken. Omgaan met conflicten op een integrale manier

Individu

Classic

I22-117 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-118 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier (online basisopleiding voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-119 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Individu

Classic

I22-120 Coöperatief Leren voor gevorderden

Individu

Classic

I22-121

Nieuw

Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Individu

Classic

I22-123

Nieuw

Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Individu

Classic

I22-124 Brainstormen met kleuters: pure verrijking voor jouw BC en de taal van je kleuters!
Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Team

Classic

T22-278

Nieuw

Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Individu

Masterclass

I22-128

Nieuw

Masterclass Digitale didactiek
De fundamenten van online leren

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden