253 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-076 Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Individu

Classic

I22-077 Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Team

Classic

T22-267 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T22-268 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T22-269 Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T22-271 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden?

Team

Classic

T22-272 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Individu

Classic

I22-082

Nieuw

Sterk in executieve vaardigheden! (online)
De ontwikkeling van de executieve vaardigheden positief en doelgericht ondersteunen

Individu

Classic

I22-083

Nieuw

Sterk in executieve vaardigheden! De executieve functies versterken op school en in de klas (online vervolgsessie)

Individu

Classic

I22-084 AVI-toetsen (online)

Individu

Classic

I22-085

Nieuw

Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoetkomen aan en lesgeven over diversiteit

Individu

Classic

I22-086

Nieuw

Het kindcontact/kindgesprek inzetten om het evaluatieproces te verrijken en leerlingen zo meer eigenaar te maken van eigen leren

Individu

Classic

I22-088 Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten (inhaalsessie)
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Classic

I22-092 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Individu

Classic

I22-093 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Individu

Classic

I22-094 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I22-095 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Individu

Classic

I22-096 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Classic

I22-097

Nieuw

Computationeel denken in de kleuterklas

Team

Classic

T22-274

Nieuw

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden