253 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-049

Nieuw

Verbindend mailen (online)
Hoe zorg je ervoor dat je mailbox voor verbinding zorgt in plaats van stress?

Individu

Classic

I22-051 Quickwin4schools: handige instrumenten voor veranderaanpak op school!
Krachtige besluitvorming, veranderstrategie, zelfsturing en projectaanpak

Individu

Leerlabo

I22-054 Onderwijs in tijden van verandering! (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Team

Classic

T22-254 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvaten met maximale impact

Individu

Komen leren

I22-063 Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Individu

Komen leren

I22-065 Coöperatief leren werkt!

Individu

Komen leren

I22-066 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Team

Classic

T22-258 Inleefspel ‘achter de muur’ gekoppeld aan een workshop over armoede
Een kennismaking met de leefwereld van mensen die leven in armoede

Individu

Classic

I22-067 Schrijf met heel je lijf!
Leren schrijven wordt een plezier

Team

Classic

T22-261 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!

Team

Classic

T22-262 Evalueren en groeigericht rapporteren

Team

Classic

T22-263 Onthaal centraal

Team

Classic

T22-264 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Team

Classic

T22-265 Evalueren in de kleuterklas

Individu

Classic

I22-069 Bye bye verbeterwerk, welkom Google Forms

Individu

Classic

I22-070 Organiseer (peer)feedback met Google Forms

Individu

Classic

I22-071 Een professionele, mooie website maken met Google Sites

Individu

Classic

I22-073 Maak je lessen productiever met Google Classroom

Individu

Classic

I22-074 Maak je lessen future proof met de juiste ICT-tools!

Individu

Classic

I22-075 Efficiënt werken met Chromebooks als leerling en leerkracht

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden