424 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Dag van

Classic

D23-016 Dag van Engels en Duits

Dag van

Classic

D23-017 Dag van Nederlands

Individu

Classic

I23-107 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Individu

Classic

I23-108 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Individu

Classic

I23-112

Nieuw

Afgelast

Digitale taken - toetsen - opdrachten
Werken met opdrachten in MS Teams en MS Forms

Team

Classic

T23-289

Nieuw

Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties - introductietweedaagse

Individu

Classic

I23-113

Afgelast

Digi-talen (voor leraren secundair onderwijs - volledige dag)
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I23-114

Afgelast

Digi-talen (voor leraren secundair onderwijs - voormiddag)
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I23-115

Afgelast

Digi-talen (voor leraren secundair onderwijs - namiddag)
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I23-116

Nieuw

Meer bewegen in de klas, en daarbuiten!
Over het hoe en waarom van bewegend leren: bewegen bij het leren, bewegen om te leren en bewegen voor het leren

Team

Classic

T23-291

Nieuw

Gedifferentieerd en leerlinggestuurd werken met de SAMapp

Team

Classic

T23-292 Hoe je weer in je kracht komt

Individu

Komen leren

I23-117

Nieuw

Afgelopen

Kennismaken met een uitgebouwde visie en functionele werking van een fulltime wereldklas (OKAN) in de basisschool
Komen leren in de wereldklas van SLHD Basisschool Brugge

Team

Classic

T23-293

Nieuw

Patronen anders bekeken. De ontwikkeling van patroonvaardigheden bij kleuters en hoe je deze kan stimuleren

Team

Classic

T23-294

Nieuw

Wiskunde centraal: prentenboeken
Stimuleren van wiskundeontwikkeling van kleuters via prentenboeken

Individu

Classic

I23-118

Afgelopen

Dag van muzikale opvoeding - Ierse folk
Luisteren, zingen en genieten, creëren en reflecteren

Individu

Classic

I23-119

Nieuw

Afgelopen

Patronen anders bekeken. De ontwikkeling van patroonvaardigheden bij kleuters en hoe je deze kan stimuleren

Individu

Classic

I23-120

Nieuw

Afgelopen

Wiskunde centraal: prentenboeken
Stimuleren van wiskundeontwikkeling van kleuters via prentenboeken

Team

Classic

T23-296

Nieuw

Kagan Coöperatief Leren

Team

Classic

T23-297

Nieuw

Peermediation van conflict tot kans
Conflictbemiddeling binnen het onderwijs: train de trainer basisopleiding

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden