26 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-053 Under pressure
Sta sterker onder druk!

Team

Classic

T21-078

Nieuw

Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Team

Classic

T21-089 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T21-149 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T21-233

Nieuw

Maak je lessen productiever met Google Classroom

Team

Classic

T21-237

Nieuw

Maak je lessen future proof met de juiste ICT-tools!

Team

Classic

T21-238

Nieuw

Efficiënt werken met Chromebooks als leerling en leerkracht

Team

Classic

T21-239

Nieuw

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Individu

Classic

I21-050

Nieuw

De ICT-eindtermen bereiken met een internetwedstrijd
Maak een internetwedstrijd voor jouw klas, school of scholengroep waarin d.m.v. gevarieerde opdrachten de meeste ICT-eindtermen bereikt worden

Individu

Classic

I21-052 ICT-integratie in het eerste en tweede leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I21-053

Afgelopen

ICT-integratie in het derde en vierde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I21-054

Nieuw

Afgelopen

"Tik Tok Kids" in mijn klas
Op welke manier kunnen we aan mediawijsheid werken in het kleuter en lager onderwijs?

Individu

Classic

I21-055

Nieuw

Afgelopen

G Suite beheer voor starters

Individu

Classic

I21-056

Nieuw

Afgelopen

Efficiënt werken met Chromebooks als leerling en leerkracht

Individu

Classic

I21-058

Nieuw

Afgelopen

Maak je lessen productiever met Google Classroom (online)
Voor leraren basisonderwijs

Individu

Classic

I21-059

Nieuw

Afgelopen

Maak je lessen productiever met Google Classroom (online)
Voor leraren secundair en hoger onderwijs

Individu

Classic

I21-060

Nieuw

Bye bye verbeterwerk, welkom Google Forms

Individu

Classic

I21-061

Nieuw

Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Individu

Classic

I21-062

Nieuw

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Individu

Classic

I21-063

Nieuw

Maak je lessen future proof met de juiste ICT-tools!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader
Beleidsondersteuners
Administratief ondersteunend personeel
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Leerlingenbegeleiders
CLB-medewerkers
ICT-coördinatoren
Mentoren
Vertrouwenspersonen
GON-begeleiders
Paramedici
Preventieadviseurs
Ouders
Alle geïnteresseerden
Logopedisten
Kinesisten
Orthopedagogen
Studenten lerarenopleiding
Leerlingen
Psychomotorische therapeuten
Vakcoördinatoren