201 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-002 Gamebased learning
Effectief en serieus spelen!

Team

Classic

T21-004 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T21-007 Coöperatief Leren
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren

Team

Classic

T21-008 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T21-009 De ‘kleuterclubjes’
Zorg voor kleuters, maar dan leuk!

Team

Classic

T21-013 Coöperatief leren in de kleuterklas
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren voor het kleuteronderwijs

Team

Classic

T21-014 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T21-016 Breed evalueren
Doelgerichter en bewuster omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school

Team

Classic

T21-023 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leraar en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leraren te behouden of te triggeren

Team

Classic

T21-024 Activerende Directe Instructie in de lagere school (Het ADI model)
Meer actieve en effectieve klaswerking door een gedifferentieerde, een actieve en interactieve instructie en verwerking

Team

Classic

T21-025

Nieuw

Plezier beleven aan taal en het spelen met taal, ta(a)lrijke ideetjes in overvloed!
Taal, lees- en boekenplezier van peuterklas tot en met zesde leerjaar

Team

Classic

T21-026

Nieuw

Mijn inspirerend taalverhaal, tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden.

Team

Classic

T21-027

Nieuw

Talige grondhouding binnen Zill, op zoek naar inspiratie?

Team

Classic

T21-028

Nieuw

Woordenschat opbouwen en zinsbouw stimuleren met uitdagende materialen... Hoe pak ik dit aan?

Team

Classic

T21-029 Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Team

Classic

T21-030

Nieuw

Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T21-031 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Team

Classic

T21-032 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T21-034 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit

Team

Classic

T21-035 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader
Beleidsondersteuners
Administratief ondersteunend personeel
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Leerlingenbegeleiders
CLB-medewerkers
ICT-coördinatoren
Mentoren
Vertrouwenspersonen
GON-begeleiders
Paramedici
Preventieadviseurs
Ouders
Alle geïnteresseerden
Logopedisten
Kinesisten
Orthopedagogen
Studenten lerarenopleiding
Leerlingen
Psychomotorische therapeuten
Vakcoördinatoren