413 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-142

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - basishandelingen
Ontdek de iPad in functie van het gebruik in de klas

Individu

Classic

I22-143

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - Iedereen kan programmeren: computationeel denken in de eerste graad secundair onderwijs
Aan de slag met termen zoals hard- en software, besturingssystemen, dataformaten, decompositie, patroonherkenning, abstractie, algoritme en debuggen

Individu

Classic

I22-144

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - Iedereen kan programmeren: computationeel denken in de tweede graad secundair onderwijs
Aan de slag met ‘Bit’, ‘Input’, ‘Output’, ‘Verbinding’, ‘zenden’, ‘ontvangen en verwerken’. We gaan dieper in op termen zoals ‘decompositie’, ‘patroonherkenning, herhalingsstructuren, variabelen ...

Individu

Classic

I22-145

Nieuw

Waar de mond van vol is …
Een aantal methodieken om te werken aan mondelinge vaardigheden binnen Alfa NT2 nader bekeken

Individu

Classic

I22-146

Nieuw

Studievoormiddag voor administratief personeel
Vaste benoeming in het secundair onderwijs

Individu

Classic

I22-147 Je hoort mij wel, maar ... luister je ook? Motiverend oplossingsgericht coachen (online)
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Individu

Classic

I22-149

Nieuw

Meer leerrendement door efficiënt(er) onderwijzen vanuit nieuwe autoriteit (online)
Jongeren activeren vanuit idee dat we enkel controle hebben over ons eigen gedrag en handelen als coach

Individu

Classic

I22-152 Feedback in de klas: verborgen leerkansen

Team

Classic

T22-284 Canva

Team

Classic

T22-285

Nieuw

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Individu

Classic

I22-153 Digi-talen - NAMIDDAG
Inspiratiedag - ICT in (vreemde) talen

Individu

Classic

I22-154 Digi-talen - VOORMIDDAG
Inspiratiedag - ICT in (vreemde) talen

Individu

Classic

I22-155 Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod (inhaalsessie voor gesloten groep)
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden