3 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Leerlabo

I21-086

Afgelopen

STEM ja, maar hoe? - inhaalsessies
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan

Individu

Leerlabo

I21-096

Afgelopen

STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan

Individu

Leerlabo

I21-114

Nieuw

Onderwijs in tijden van verandering! (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden