206 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Komen leren

I23-028

Nieuw

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen!

Individu

Komen leren

I23-031 Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe vergroen je een speelplaats? Hoe betrek je de kinderen bij het ontwerp en bij de uitvoering van de plannen? Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte?

Individu

Classic

I23-033

Nieuw

Evalueren na een muzische activiteit
Met leerlingen processen en producten bespreken

Individu

Classic

I23-035 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoetkomen aan en lesgeven over diversiteit

Individu

Extra large

I23-036 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I23-037 Basistweedaagse kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Team

Classic

T23-279 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T23-280 Optimaal samenwerken in team
Efficiënt en verdraagzaam samenwerken

Team

Classic

T23-281 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

Individu

Classic

I23-041 Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?

Individu

Classic

I23-042 Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Individu

Leerlabo

I23-046 Verandering aansturen, hoe doe je dat? (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Team

Classic

T23-282

Nieuw

De kracht van vertragen (in het onderwijs en daarbuiten)
Via vijf sleutels zelfzorg ontdekken

Dag van

Classic

D23-003 Dag van zorgverbreding

Individu

Leerlabo

I23-054 Leerlabo STEM ja, maar hoe? (voor leraren basisonderwijs)
Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool?

Dag van

Classic

D23-004 Dag van bewegingsopvoeding

Individu

Classic

I23-066 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I23-068 Efficiënt werken met Chromebooks

Individu

Classic

I23-069

Nieuw

Digitaal evalueren met Google Formulieren

Individu

Classic

I23-070

Nieuw

Een krachtige en multimediale presentatie maken met Google Presentaties

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden