207 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-018

Nieuw

“Wie schrijft die blijft!” (online)
Over schrijfmotoriek, moeilijkheden, mogelijkheden en beperkingen

Individu

Classic

I23-019 “Ik kan dat (nog) niet!” (online)
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Individu

Classic

I23-020 “Ik kan het niet zo fijn!” (online)
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Individu

Classic

I23-021

Nieuw

Wat beweegt onze kinderen en wat niet? (online)
Over psychomotoriek, diagnostiek en begeleiding, faalangst, schoolrijpheid, tekenen en inkleuren, spiegelen en richtingsmoeilijkheden

Team

Classic

T23-257 Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Team

Classic

T23-259 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T23-263 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T23-267

Nieuw

Loose Parts en ontdekdozen
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Team

Classic

T23-268

Nieuw

Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige leeromgeving
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Individu

Classic

I23-022 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Team

Classic

T23-269

Nieuw

Spelend bewegen als tussendoortje of actief spel met de kleuters
Coöperatieve spelvormen en energizers

Individu

Classic

I23-023 Projecten ontwerpen
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Individu

Classic

I23-024 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I23-025 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T23-270 Oordeel in je voordeel!
Geweldloze/Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Team

Classic

T23-271 Kies je oren!
Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt?

Team

Classic

T23-272 Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Team

Classic

T23-273 Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Team

Classic

T23-275 Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Team

Classic

T23-276 Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden