241 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-095 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Individu

Classic

I22-096 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Individu

Leerlabo

I22-098 Leerlabo Sterk in STEM!
Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool?

Individu

Leerlabo

I22-100 Leerlabo STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan

Individu

Classic

I22-101

Nieuw

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-102

Nieuw

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I22-103 De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Individu

Extra large

I22-104 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Individu

Classic

I22-105 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse

Individu

Classic

I22-107 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties (online)
Introductietweedaagse

Individu

Classic

I22-108 Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven (online)
Module Waarde-georiënteerd leidinggeven

Individu

Classic

I22-110 Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?

Individu

Classic

I22-111 Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Individu

Classic

I22-112 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs

Individu

Masterclass

I22-113

Nieuw

Module 14: De directeur als goede huisvader
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I22-114

Nieuw

Module 15: De directeur als aanstuurder van groepsdynamiek
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I22-115

Nieuw

Module 13: ‘Lean thinking and experimental development’: een Finse aanpak voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I22-116 Basisopleiding herstelgericht werken. Omgaan met conflicten op een integrale manier

Individu

Classic

I22-117 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-120 Coöperatief Leren voor gevorderden

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden