207 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-071 Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

Individu

Classic

I23-072 Google Spreadsheets, de kracht van een rekenblad

Individu

Classic

I23-073

Nieuw

Laagdrempelig effectieve video content creëren op een Chromebook

Individu

Classic

I23-074

Nieuw

Digitaal evalueren met Bookwidgets

Individu

Classic

I23-075 Een professionele, mooie website maken met Google Sites

Individu

Classic

I23-076 Ontwerp je eigen digitale escape room met Google apps

Individu

Classic

I23-077

Nieuw

Zelfsturend leren in Google Classroom

Individu

Classic

I23-078

Nieuw

Digitaal lesgeven met Google Classroom

Individu

Classic

I23-080

Nieuw

Digitale lessen gedifferentieerd en interactief inrichten met de oefensets van Google Classroom

Individu

Classic

I23-081

Nieuw

Naar een krachtige blended/hybride leeromgeving met Google Workspace

Individu

Classic

I23-084

Nieuw

Office 365, de 1ste stapjes

Individu

Classic

I23-085

Nieuw

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Excel

Individu

Classic

I23-086

Nieuw

MS PowerPoint & Sway, krachtige en multimediale presentaties maken

Individu

Classic

I23-087

Nieuw

MS Formulieren, eenvoudig digitaal toetsen

Individu

Classic

I23-088

Nieuw

MS Teams, digitaal les geven

Individu

Classic

I23-089

Nieuw

Effectieve leeractiviteiten ontwerpen met MS OneNote

Individu

Classic

I23-090

Nieuw

Effectieve leeractiviteiten ontwerpen met Bookwidgets

Individu

Classic

I23-091

Nieuw

Effectieve leeractiviteiten ontwerpen met Canva

Individu

Classic

I23-092

Nieuw

Een inclusieve en studentgerichte leeromgeving opbouwen

Individu

Classic

I23-093

Nieuw

Een hybride leeromgeving creëren m.b.v. Microsoft

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden