Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Doelstellingen
 • Extra inzichten verwerven wanneer een klas vastloopt.
 • Eerste aanzet krijgen om situaties in een klas te deblokkeren.
Inhoud

Soms loopt het met een klas volledig in het honderd. De sfeer is ziek, niemand voelt zich nog goed. Als leerkracht of klassenleraar weet je ook niet meer waaraan te beginnen. Niets helpt nog.

Tijdens deze vorming proberen we inzicht te krijgen in wat er zich nu eigenlijk afspeelt. Je krijgt nieuwe inzichten over belemmeringen en mogelijkheden in je klas. We gaan dus verder dan enkel theorietjes bekijken... we gaan aan het werk! Hiervoor gebruiken we de techniek van “een organisatieopstelling“. Bij een opstelling wordt gekeken naar de klas als groter geheel, als systeem. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van leerlingen in hun klas en op het functioneren van een klas als geheel. Daarbij wordt gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, sleutelfiguren en gebeurtenissen en naar de onderlinge verhoudingen van leerlingen, klassen en de diverse geledingen in de school. Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen de klas vandaan komen. Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven en verhoudingen hersteld worden.

Beginsituatie:
Bereidheid om kritisch te reflecteren op het eigen functioneren is noodzakelijk.

Methodiek

We vertrekken vanuit de realiteit, namelijk casussen van de deelnemers. We analyseren de klas, het probleem a.d.h.v. 5 systemische wetten en kijken ernaar a.d.h.v. de methodiek “opstellingen”.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie
Bereidheid om kritisch te reflecteren op het eigen functioneren is noodzakelijk.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie
 • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

16

Code

T23-004