Leerplanrealisatie en evaluatie in technische vakken en praktijkvakken

Afgelopen

Doelstellingen
 • Het aanbod van lessen TV en PV koppelen aan leerplandoelen op het juiste niveau.
 • Op een juiste en haalbare manier breed evalueren. 
Inhoud

Als vakdeskundige is wat we brengen in de theorie- of praktijkles vaak ingegeven door traditie of door het gebruikte materiaal. Ook de evaluatie is veelal een werkpunt, blijkt uit de opmerkingen in doorlichtingsverslagen van de inspectie. 

Er wordt verwacht om aan proces- en productevaluatie, zelf- en peerevaluatie, permanente en gespreide evaluatie, … te doen. 

Je wil het goed doen, maar wat is goed? Is dit eigenlijk wel wat het leerplan verwacht? Is het aanbod evenwichtig en op het juiste beheersingsniveau van de leerling? Mag er leerstof gegeven worden die niet in het leerplan staat? Het zijn herkenbare zorgen waar je als leerkracht mogelijks ook mee worstelt.

Tijdens deze sessie proberen we antwoorden te bieden op deze vragen. Je krijgt concrete tips aangereikt specifiek gericht op het nijverheidstechnisch onderwijs. Er worden voorbeeldevaluaties en -tools getoond, onmiddellijk bruikbaar in je eigen lespraktijk. 

Deze sessie krijgt een vervolg met de sessie van 20 oktober: Correcte en haalbare evaluatie en feedback in technische en praktijkvakken, maar kan evengoed afzonderlijk gevolgd worden.


Methodiek
 • Activerende werkvormen.
 • Je ervaart wat een goede en foute methodiek en evaluatie is.
 • Er wordt interactie tussen de deelnemers gestimuleerd zodat ook van elkaar kan geleerd worden.
Beginsituatie
 • Voor leerkrachten TV en PV nijverheidstechnische vakken.
 • Studiegebieden elek., mech., auto, koeling en warmte, hout, bouw, schilderwerk, techniek, basisopties STEM.
 • Gelieve eigen evaluatiemateriaal mee te brengen.

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Davy Vandorpe
 • Jo Desutter

Aantal edities

0

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad
 •          BSO
 •          TSO
 •       Derde graad
 •          BSO
 •          TSO

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I21-109