Cijfers geven, werkt dat wel?
Over de plus en de min van cijfers

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Een open gesprek over ons gebruik van cijfers bij het leer- en beoordelingsproces. 

Inhoud

Wat de insteek ook is, als je een vorming geeft over ‘evalueren’, is het gebruik van cijfers een moeilijk te mijden onderwerp. Niet verwonderlijk ook. We zijn ermee vertrouwd, ermee vergroeid, eraan gehecht. 

Deze vorming is geen aanval op de gevestigde cijfercultuur, geen pleidooi om cijfers af te schaffen, maar een platform om er samen over in gesprek te gaan.


Waarom/Waartoe geef je een cijfer? 

Wanneer geef je een cijfer?

Wat zijn de beoogde effecten? 

Wat zijn de bereikte effecten?

Moeten we ‘cijfers geven’ afschaffen? 

Wat leren we uit onderzoeken?


Uitgangspunt: onderwijs gaat over leren.  

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie
  • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs
  •    Gewoon Secundair Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-232