36 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-031

Nieuw

Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en balans in een onderwijsberoep

Team

Classic

T22-129 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T22-149 Balans in de digitale leefwereld van jongeren

Team

Classic

T22-172 Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?

Team

Classic

T22-173 Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress

Team

Classic

T22-188 Elk probleem... Een kans!
Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken

Team

Classic

T22-247 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T22-248 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Individu

Classic

I22-045 Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten (online)
Breinvriendelijk leven en werken

Individu

Classic

I22-047

Nieuw

Bevlogen in het leven en in het werk (online)

Individu

Classic

I22-087 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Individu

Classic

I22-125

Nieuw

Zelfempathie als basis voor een gezonde zelfzorg (online zelfstudiepakket)
Op basis van verbindende communicatie

Individu

Classic

I22-126

Nieuw

Eerlijk spreken als basis voor een open feedbackcultuur (online zelfstudiepakket)
Op basis van verbindende communicatie

Team

Classic

T22-279

Nieuw

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten
Breinvriendelijk leven en werken

Team

Classic

T22-280

Nieuw

Bevlogen in het leven en in het werk

Team

Classic

T22-281

Nieuw

(Oorlogs)trauma’s in de klas
Welke impact hebben (oorlogs)trauma’s op de ontwikkeling van een kind en hoe ga je met de impact hiervan om in de klas?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden