253 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-282

Nieuw

Verbindend leiderschap
Inspireer je team vanuit betrokkenheid en met eigenaarschap

Individu

Classic

I22-140

Nieuw

Intervisie Herstelgericht Werken
Verdiepende bijeenkomst voor wie eerder de basisopleiding Herstelgericht Werken volgde

Team

Classic

T22-283

Nieuw

Team Teach. Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter
Hoe speel je via teamteaching in op de noden van de leerlingen en leerkrachten?

Individu

Classic

I22-141

Nieuw

Samen-scholing: praktijkonderzoek voor sterk onderwijskundig leiderschap

Individu

Komen leren

I22-150

Nieuw

Zien STE(A)Men doet STE(A)Men
STE(A)M aanpak in de basisschool. Een eigen atelier doet wonderen

Individu

Komen leren

I22-151

Nieuw

Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe vergroen je een speelplaats? Hoe betrek je de kinderen bij het ontwerp en bij de uitvoering van de plannen? Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte?

Team

Classic

T22-285

Nieuw

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Individu

Classic

I22-155 Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod (inhaalsessie voor gesloten groep)
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Individu

Classic

I22-156

Nieuw

Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen.
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Individu

Classic

I22-157

Nieuw

Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Individu

Classic

I22-183

Nieuw

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Team

Classic

T22-287 Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Team

Classic

T22-289

Nieuw

Teamzorg bij stress
Vergroot de veerkracht van je team

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden