428 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-074

Nieuw

Afgelopen

Digitaal evalueren met BookWidgets

Individu

Classic

I23-075

Afgelast

Een professionele, mooie website maken met Google Sites

Individu

Classic

I23-076 Ontwerp je eigen digitale escape room met Google Apps

Individu

Classic

I23-077

Nieuw

Afgelast

Zelfsturend leren in Google Classroom

Individu

Classic

I23-078

Nieuw

Afgelast

Digitaal lesgeven met Google Classroom

Individu

Classic

I23-080

Nieuw

Afgelast

Digitale lessen gedifferentieerd en interactief inrichten met de oefensets van Google Classroom

Individu

Classic

I23-081

Nieuw

Afgelast

Naar een krachtige blended/hybride leeromgeving met Google Workspace

Individu

Classic

I23-082

Nieuw

Afgelast

De O van onderwijs. Krachtig lesgeven en evalueren!

Individu

Classic

I23-083

Nieuw

Afgelast

Meer ZeG in je leren. Zelfsturing meer begrijpbaar en bespreekbaar maken in de klas: de rol van de leerkracht

Individu

Classic

I23-084

Nieuw

Afgelast

Office 365, de eerste stapjes

Individu

Classic

I23-085

Nieuw

Afgelast

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Excel

Individu

Classic

I23-086

Nieuw

Afgelast

Krachtige, multimediale presentaties maken m.b.v PowerPoint

Individu

Classic

I23-087

Nieuw

Afgelast

Eenvoudig digitaal toetsen met Forms

Individu

Classic

I23-088

Nieuw

Afgelast

Je eigen digitaal klaslokaal met Teams (basisonderwijs)

Individu

Classic

I23-090

Nieuw

BookWidgets voor beginners in Microsoft Teams

Individu

Classic

I23-092

Nieuw

Afgelast

Een inclusieve en studentgerichte leeromgeving opbouwen

Individu

Classic

I23-093

Nieuw

Afgelast

Een hybride leeromgeving creëren m.b.v. Microsoft

Individu

Classic

I23-094

Nieuw

Afgelast

Digital inking gebruiken om je lesgeven kracht bij te zetten

Individu

Classic

I23-096

Nieuw

Afgelopen

Groeien in executieve functies. Hoe? Zo!
Versterk de executieve functies van jouw leerlingen door in te zetten op jouw leerkrachtstijl

Individu

Classic

I23-097

Afgelopen

Beelddenker in de klas? Hoogstwaarschijnlijk wel!
Hoe kun je de beelddenkers herkennen? Hoe kun je ze helpen om zichzelf te redden in de talige wereld?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden