Dag van klassieke talen
Quo Vadis?

Afgelopen

Inhoud
08.30 uur: onthaal met koffie, thee of frisdrank en koffiekoek + didactische leermiddelenbeurs + netwerkmoment
09.00 uur: algemene inleiding door de pedagogische begeleiders over de onderwijsactualiteit
09.30 uur: workshops beurt 1
11.00 uur: pauze met koffie, thee of frisdrank + didactische leermiddelenbeurs + netwerkmoment
11.30 uur: workshops beurt 2
13.00 uur: einde

Werkwinkels

Doelgroep
Leraren eerste, tweede en derde graad
Doelstelling

Creëer beklijvende gidsbeurten, waarbij de aandacht van de groep niet verslapt dankzij de aangereikte gids- en verteltechnieken.

Inhoud

Leerkrachten klassieke talen worden graag ingeschakeld als gids op studie- en eindejaarsreizen. Met passie over lang vervlogen tijden vertellen waarbij de groep aan je lippen hangt? Het zijn gedeelde kwaliteiten van een classicus en een gids. Toch blijven les geven en gidsen twee aparte vaardigheden, waarbij de lespraktijk zich niet automatisch laat vertalen naar een geslaagde gidsbeurt.

Tijdens deze sessie komen verschillende technieken en tips vanuit de gidspraktijk aan bod om je leerlingen op sleeptouw te nemen doorheen je gidsbeurt. Bovendien blijken deze technieken ook vaak inzetbaar tijdens de lespraktijk.

Methodiek

Theoretisch gedeelte, gevolgd door enkele oefeningen om de aangeboden technieken uit te proberen.

Beginsituatie

De workshop staat voor iedereen open, ook voor wie geen ervaring heeft met (een klas) gidsen.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Maarten Taveirne
Doelgroep

Leraren derde graad

Doelstelling

Zowel praktische informatie bieden over de te bezoeken locaties als inhoudelijke stoffering op basis van Nietzsches twee polaire culturele pijlers, het apollinische en het dionysische.

Inhoud

In De geboorte van de tragedie (1872) beschrijft Nietzsche hoe de dualiteit tussen het apollinische en het dionysische voor een intense dynamiek binnen de Griekse cultuurwereld heeft gezorgd. Het is zin- en waardevol om de leerlingen op een begrijpelijke manier (niet altijd zo gemakkelijk bij Nietzsche) in contact te brengen met dit spanningsveld dat zich ook binnen elke mens afspeelt. En waar kunnen we dat als leerkrachten beter doen dan in situ? In Italië en Griekenland zijn bergen te beklimmen, (archeologische) sites te bezoeken, monumenten te bezoeken, musea te doorkruisen waar de leerling door de twee goden geïnspireerd kan worden. 

Een praktische rondreis, mild filosofisch gekruid …

Methodiek

Informatie aanbieden met ruimte voor aanvullende interventies of tips. Je ontvangt een syllabus. 

Beginsituatie

Het publiek dient niet enkel uit collega’s te bestaan die cultuurreizen organiseren. Elke liefhebber van Italië en/of Griekenland, uit welke graad dan ook, is van harte welkom!

Beurten
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Pieter George
Doelgroep

Leraren eerste graad 

Doelstelling

De klassieke talen en culturen spreken al generaties lang tot de verbeelding, maar hoe sla je de brug met digitale leermiddelen? In deze sessie verken je het oude Rome en de volledige Akropolis, nagebouwd in Minecraft.

Inhoud

Tijdens deze workshop zoom je in op de projecten ‘Roma Aeterna’ en ‘Akropolis Avontuur’ die werden ontwikkeld om een brug te slaan tussen klassieke talen en edtech. Je krijgt via dit project lesmateriaal aangereikt dat specifiek werd ontwikkeld voor leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Je verkent enkele thematische lessen waarbij de focus niet ligt op leren gamen, maar op het leren kennen van de taal en het leven van de oude Romeinen en Grieken. Tenslotte ga je samen met je vakgenoten zelf aan de slag in deze virtuele wereld! Als speler in Minecraft zie je de Familia Latina tot leven komen, maak je kennis met de Latijnse taal, krijg je inzicht in de maatschappelijke posities en de weerslag hiervan op het leven en wonen in het oude Rome, ontdek je de functies van de gebouwen van de Akropolis, verdiep je je in de roof van de ‘Elgin Marbles’ … Allemaal met kant-en-klaar lesmateriaal.

Methodiek

Tijdens deze sessie loods ik je doorheen twee projecten die werden ontworpen door mij en mijn studenten educatieve master Grieks-Latijn aan de universiteit Gent. Binnen dit kant-en-klaar-lesmateriaal toon ik de mogelijkheden van Minecraft en hoe je bestaande lesmaterialen zoals videolessen, BookWidgets … kan integreren. 

Beginsituatie

Geen voorkennis Minecraft vereist, maar is welgekomen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Robbe Wulgaert
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad

Doelstelling

Talige aspecten van Laatlatijnse teksten, mogelijke struikelblokken en concrete oplossingen; lectuursuggesties; inwerking diachronie in bestaande cursus.

Inhoud

In deze workshop overlopen we aan de hand van concreet uitgewerkte, achteraf bruikbare passages uit latere teksten welke struikelblokken denkbaar zijn op het gebied van talige eigenheden. De meeste teksten zijn slechts aan de oppervlakte (morfologie, spelling) anders dan klassiek Latijn (cf. Herodotus t.o.v. Attisch), al bevatten heel wat teksten natuurlijk nieuwe woordenschat (bv. christelijk Latijn); interessant is vooral dat de syntaxis eenvoudiger wordt en meer gelijkenissen vertoont met moderne talen. Kortom: met een woordenlijst en een blaadje ‘Laatlatijns taaleigen’ in de hand zouden leerlingen deze teksten net vlótter kunnen lezen. Ook voor de eindterm inzake taalsystematiek en de systematiek van taalverandering bieden deze teksten met hun natuurlijke veranderingen meer materiaal om de overgang naar bv. het Frans waar te nemen dan classicistische teksten. Tot slot kan ook de juxtapositie van deze variatie met het klassiek Latijn meer genuanceerde inzichten bieden in dat klassiek Latijn zelf.

Methodiek

Lezing, Q&A, break-out sessie

Beginsituatie
 • Over welk Latijn wil je graag iets horen in de workshop?
  (Bv. 4de eeuw, 7de eeuw, historiografisch, christelijk, poëzie, wetenschappelijk, Gallië, Noord-Afrika, … )
 • Ter aanvulling van welk lesonderwerp wil je graag niet-klassieke teksten toevoegen in jouw lessen (zoals ze nu zijn)?
  (Bv. Caesar, epiek, lyriek, Cicero, filosofie, Romeins recht, …)

Deze info mag je op voorhand doorspelen via simon.aerts@ugent.be

Materiaal door deelnemers mee te brengen
 • Een eigen syllabus (indien van toepassing).
 • Het artikel ‘Per varia ad classica’ uit DCG 54 (af te drukken via www.simonaerts.com/publications). 
Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Simon Aerts
Doelgroep

Leraren derde graad

Doelstelling

Uitwisselen van informatie over de aanpak/programma van een meerdaagse groepsreis naar Italië.

Inhoud

Elk jaar reizen talloze laatstejaars met een aantal van hun leerkrachten richting Italië. Elke school vertrekt vanuit zijn eigen traditie en gewoontes. Voor de betrokken leerkrachten is de organisatie geen sinecure. Hoe hou je in het reisprogramma het midden tussen een plezierreisje en een cultuurreis? Hoe ga je om met de steeds moeilijkere procedures om musea te reserveren? Met welke reisorganisatie ga je in zee? Welke “tuchtregels” hanteer je en bestaat er een sanctiebeleid op reis? Hoe hou je de prijs voldoende democratisch zonder in te boeten op kwaliteit? Met deze en andere vragen worstelen leerkrachten wel eens wanneer ze hun reis voor hun laatstejaars organiseren. Vertrekkend van een concreet voorbeeld willen we in deze werkwinkel vooral van elkaar leren en inspiratie opdoen voor de reis die we organiseren.

Methodiek

Voorstelling van de aanpak op mijn school dient als leidraad om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen en ideeën uit te wisselen. 

Breng dus gerust eigen informatie mee: programmaboekje, reisvoorstelling, ...

Beginsituatie

Je organiseert op jouw school een reis naar Italië of bent van plan om dit in de toekomst te doen. 

Beurten
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Peter Van Ryckeghem
Doelgroep

Leraren eerste, tweede en derde graad

Doelstelling

Een blik verschaffen hoe archeologie in Vlaanderen werkt en welke sporen de Romeinen nalieten.

Inhoud

Vaak krijgen de archeologen de vraag of ze vaak in het buitenland werken. Het is echter helemaal niet nodig om de grens over te steken voor men archeologische sporen kan vinden. Je kan in Vlaanderen bij wijze van spreken geen schop in de grond steken of je stuit op resten uit het verleden. Met deze lezing wil ik een blik verschaffen over welke Romeinse sporen er in Vlaanderen te vinden zijn maar wil ik ook tonen hoe wij als archeologen deze resten onderzoeken. Hierbij worden verschillende belangrijke sites besproken en toon ik vondstmateriaal van verschillende sites. Zo kan je het Romeinse verleden letterlijk in je handen houden.

Methodiek

Hoorcollege aangevuld met het tonen van archeologische vondsten van verschillende sites en een casestudy over hoe het archeologisch traject in Vlaanderen werkt.

Beginsituatie

Enkel een affiniteit met geschiedenis en wetenschap.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Kylian Verhaevert

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • zaterdag 14 oktober 2023
van 09:00u tot 13:00u

Locatie

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D24-007