Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Doelstellingen
  • Bij een evaluatie van vaardigheden en/of attitudes de criteria concreet kunnen omschrijven;
  • Objectief observeren;
  • Efficiënt en snel evalueren;
  • Open communiceren over je evaluatie.
Inhoud

De evaluatie van vaardigheden en attitudes is een moeilijke klus. Hoe kom je tot een verantwoord cijfer en hoe kun je naderhand dat cijfer verklaren? We starten vanuit een visie op goed evalueren. We bekijken de valkuilen bij de evaluatie van vaardigheden en gaan na hoe je niet-vakgebonden attitudes toch kan beoordelen.

We proberen de handelingen die de leerling moet stellen concreet uit te schrijven en te quoteren. Aan de hand van een observatieschema houden we een verslag bij van de les. ICT kan ons ondersteunen in het verwerken van onze observatie en het komen tot een concrete beoordeling. Je maakt kennis met de Competentiemeter, een programma dat het evalueren ondersteunt.

Het resultaat van de beoordeling kan de leerling via het internet opvolgen. Zo krijgt de leerling een beeld van wat hij/zij al kan en wat nog niet. De houding van de leerlingen kunnen we op dezelfde manier begeleiden. Vaak volstaat het om de leerling op een goeie manier te remediëren. Als dit niet volstaat voorzien we een stappenplan met opvolgmaatregelen.

Methodiek

Groepspraktijkles en demonstratie.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-109