Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Doelstellingen
 • Het denken rond evalueren voeden door grotere duidelijkheid te scheppen in de functies van evalueren;
 • Aan de hand van heel wat voorbeelden de ingrediënten en kernstrategieën schetsen van een formatieve evaluatiepraktijk.
Inhoud

Als onderwijs over leren gaat, wat betekent dat dan voor onze evaluatiepraktijk?

Evalueren is ongetwijfeld het meest complexe, cruciale en emotionele thema in onderwijs. Er is ook veel verwarring en onzekerheid rond.

Leren vraagt ‘permanente’ evaluatie en dit kan op velerlei manieren. Evalueren is immers de brug tussen onderwijzen en leren!

In deze sessie:

 • duiden we formatieve evaluatie als een cruciaal onderdeel van leren;
 • duiden we het verschil tussen formatieve en summatieve evaluatie;
 • tonen we het grote belang van formatieve evaluatie;
 • schetsen we 5 concrete sporen waarmee elke leerkracht vorm kan geven aan formatieve evaluatie.

Deze basissessie toont de kracht van een formatieve evaluatiepraktijk: motiverend, differentiërend en leerondersteunend!

Dit programma is ook mogelijk in de vorm van begeleiding van een werkgroep of stuurgroep rond het thema 'evaluatie'.

Methodiek

Opbouwen van inzichten en kaders die aansluiten bij en vertrekken uit veelgehoorde bedenkingen, overtuigingen en eigen ervaringen rond evaluatie. De aangereikte inzichten en kaders worden geïllustreerd en met de deelnemers besproken.

Informatie - reflectie - actie


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie
 • € 1.300,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-151