Meer energie en motivatie via coaching van het team
Bekom in je team open communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en inspirerende sfeer

Doelstellingen

Via coaching wordt het team versterkt om:

 • zich aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving; 
 • te blijven innoveren via creativiteit en probleemoplossend vermogen;  
 • te durven denken, voelen en zeggen wat er écht toe doet;
 • elkaar te kunnen aansturen in onderlinge samenwerking.
Inhoud

Wil je met je team krachtgericht en constructief aan de slag, dan kan deze gecontextualiseerde begeleiding nieuwe energie en motivatie binnen brengen.

Wanneer mensen met elkaar werken, levert dat een uniek samenwerkingsproces op. Het team is meer dan de som van de individuen.

Teams kunnen worstelen met het functioneren en/of met onderlinge relaties. Ieder team heeft zo zijn eigen groepsdynamiek, die beïnvloed is door thema’s die zich vaak onder de ‘waterlijn’ afspelen. 

De begeleiding die op coaching  gebaseerd is, ondersteunt het team om hun eigen thema’s te definiëren en zo tot beter inzicht te komen.  Door een gestegen bewustzijn, kunnen de teamleden elkaar makkelijker aanspreken op onproductieve patronen en elkaar bijsturen bij hun onderlinge samenwerking. Op die manier zijn ze meer bereid om genomen beslissingen te accepteren.

Word je geconfronteerd met uitval, demotivatie, weerstand en/of onbegrip bij jouw medewerkers, collega’s en wil je graag de sleutel voor een betere communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en inspirerende sfeer? Vraag dan deze vraaggestuurde begeleiding / team coaching aan!

Voor dit programma kan je na de hierboven beschreven sessie een beroep doen op de lesgever om als procescoach je school verder te begeleiden via 1 of meer sessies "Toepassing op de praktijk via trajectondersteuning". Tijdens die trajectcoaching kan je terugblikken op de stappen die je al ondernomen hebt, het resultaat ervan evalueren en vooruitblikken op mogelijke nieuwe initiatieven in het proces.

Methodiek

Na een intake om de zorgvragen te beluisteren en samen te analyseren, wordt een traject van begeleiding / coaching afgesproken.

Het aantal en de frequentie van de begeleidings- / coachingsessies wordt vooraf besproken. Meestal verloopt het traject over 3 tot 5 sessies.

Methodisch zijn de sessies gebaseerd op een combinatie van groepssystemische modellen en interactieve oefeningen.

Beginsituatie

Sterke openheid naar jezelf en de ander!

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Griet Vanhooren

Prijs per sessie

 • € 1.950,00 voor 3 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-056