De kracht van diversiteit in het onderwijs
Hoe ga je als school om met de groeiende multiculturele diversiteit?

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in soorten schoolcultuur, zich bewust worden van subtiel racisme op school en van eigen stereotypen
 • Begrip ontwikkelen van specifieke noden bij leerlingen met migratie-achtergrond en geprikkeld worden om met dit thema aan de slag te willen gaan.
Inhoud

In een eerste deel gaan we aan de hand van heel wat praktische voorbeelden samen op zoek naar antwoorden op volgende vragen: Hoe divers is ons Vlaams onderwijs? Zien de scholen diversiteit als meerwaarde of eerder als last? Is er racisme aanwezig op Vlaamse scholen ? Zo ja, bij leerlingen, bij leerkrachten, bij directies? Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op school? Kunnen Social Media hier ook hun rol in spelen? Wat te doen met meertaligheid ? Hoe verandering brengen in een heersende schoolcultuur ?

We denken na over good practices en kijken na wat de literatuur hierover zegt.

In een tweede deel zien we een praktijkverhaal.

Na deze vorming kan je verder aan de slag binnen je eigen school. Je neemt je eigen schoolcultuur onder de loep en maakt hiervoor gebruik van de tips en trics die aangereikt worden.   

Methodiek
 • Aanreiken van inzichten op interactieve wijze
 • Illustratie via verhalen, ervaringen en videomateriaal
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Aanreiken van literatuur voor verdere studie
Beginsituatie

Deze vorming is vooral bedoeld voor die mensen die in hun school de noden van de leerling met migratie-achtergrond meer op de agenda willen zetten.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-063