Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoetkomen aan en lesgeven over diversiteit

Doelstellingen

Deze vorming biedt:

 • Praktische sleutels voor het dagelijks omgaan met (heel) diverse groepen van leerlingen.
 • Praktische sleutels voor het lesgeven over diversiteit, met het oog op het voorbereiden van onze leerlingen op het leven in een superdiverse samenleving.
Inhoud

Leerlingen die opgroeien in armoede, leerlingen met verschillende huidskleuren, culturen of religies, leerlingen met een leerstoornis, ADHD, NLD of een fysieke beperking, hoogbegaafde of transgender leerlingen, … Ze zitten op één school, soms zelfs in één klas.
Die diversiteit is evident. Ermee omgaan is dat niet.

Geen theorie in deze vorming, wel oplossingen uit de praktijk en dat op twee niveaus:

Enerzijds hebben we het over het dagelijks omgaan met de diversiteit binnen een klas. Hoe kom je maximaal tegemoet aan de heel verschillende mogelijkheden en noden van al je leerlingen, zonder daar zelf aan onderdoor te gaan?
Anderzijds hebben we het over lesgeven over diversiteit, met het oog op het voorbereiden van onze leerlingen op een leven in een superdiverse samenleving. Wat doe je beter wel en niet?


Methodiek

In deze vorming wisselen de werkvormen elkaar snel af. Geen droge uiteenzetting, wel een belevenis op zich. Er is evenveel aandacht voor kleuter- als lager onderwijs.

Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I23-035-A
woensdag 26 april 2023
14.00u tot 17.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Steffie De Baerdemaeker

Aantal edities

1

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •       Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

50

Code

I23-035