Dag van Nederlands

Afgelopen

Inhoud

Timing:

13.30 u. onthaal + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

14.00 u. workshops beurt 1

15.15 u. pauze + leermiddelenbeurs + netwerkmoment

15.45 u. workshops beurt 2

17.00 u. einde

Werkwinkels

Doelgroep

leraren derde graad aso, kso en tso (doorstroom)

Doelstelling
 • de deelnemers ervaren de mogelijkheden van een les volgens de methode van het dialogisch poëzieonderwijs
 • de deelnemers verkennen en bespreken de mogelijkheden van de methode voor hun eigen onderwijspraktijk
Inhoud

In deze workshop verkent de spreker de mogelijkheden van dialogisch poëzieonderwijs in de les Nederlands.

De methode van dialogisch literatuuronderwijs kent al enkele toepassingen met kortverhalen. We stellen een vijfstappenplan voor om je dialogisch poëzieonderwijs vorm te geven.

Na een korte schets van de kansen en uitdagingen die poëzieonderwijs heeft, ervaren de deelnemers zelf onmiddellijk hoe een les dialogisch poëzieonderwijs er zou kunnen uitzien. We delen ook nog een aantal geschikte teksten en extra opdrachten.

Methodiek

Workshop waarin een actieve deelname van de deelnemers is vereist.

Beurten
Docenten
  Doelstelling

  Lessuggesties en mogelijkheden verkennen om vanuit het vak Nederlands en ook binnen het taalbeleid van een school in te zetten op verbindende communicatie.

  Inhoud

  In onze samenleving lijkt iedereen voortdurend bezig te zijn met het vellen van oordelen en het uiten van meningen over anderen. Er heerst een klimaat waarin iedereen zich voortdurend denkt te moeten verantwoorden, als een soort bewijs van onze waarde of zelfs goede intenties. De communicatie die in onze pers en op sociale media wordt 'voorgeleefd', is niet de communicatie die we van de volgende generatie verwachten. Tijdens de Nederlandse lessen, maar ook vanuit de hele schoolcultuur, kunnen we inzetten op verbindend communiceren. 

  Methodiek

  We verkennen de waarde van inzetten op verbindend communiceren in een leerlijn van eerste tot derde graad, vanuit wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. We verkennen inspirerende tips hiertoe, twee lessenreeksen en kijken ook hoe we vanuit literatuur rond dit thema aan de slag kunnen.

  Beurten
  Docenten
   Doelgroep

   Leraren eerste graad 1B en 2B

   Doelstelling

   In deze workshop: 

   • kom je meer te weten over de belangrijkste evidence-based principes van een effectieve schrijfdidactiek, 
   • krijg je kant-en-klare voorbeelden van uitgeteste schrijflessen die inzetten op deze principes;
   • denken we na over mogelijke toepassingen van deze principes in andere schrijfopdrachten voor de leerlingen in 1 en 2B. 
   Inhoud

   Hoe kan je didactische richtlijnen rond schrijfonderwijs en schrijfdidactiek ingang laten vinden in het eerste graad B-stroom? In deze sessie worden de evidence-based principes van een effectieve schrijfdidactiek toegelicht en wordt een didactisch kader met kant-en-klare schrijffiches aangeboden. 

   De schrijffiches werden ontwikkeld en bijgestuurd in samenwerking met de pedagogisch begeleider Nederlands van het katholiek onderwijs en leerkrachten uit de eerste graad B-stroom van drie verschillende scholen, met financiële ondersteuning vanuit de provincie West-Vlaanderen. 

   De schrijffiches kunnen meteen worden ingezet in de les of kunnen dienen als inspiratie voor gelijkaardige schrijfopdrachten.

   Methodiek
   • presentatie
   • uitwisseling
   Materiaal door deelnemers mee te brengen

   Eventueel eigen schrijfopdrachten voor de leerlingen van de eerste graad B-stroom.

   Beurten
   • A: 14:00 tot 15:15
   Docenten
   • Liesbeth Ghesquière
   Doelgroep

   Leraren tweede en derde graad

   Doelstelling

   De workshop is bedoeld als kennismaking met de methodiek van het Samen Lezen en als illustratie van hoe een oudere, literaire tekst toch betekenisvol kan zijn voor jonge lezers van vandaag.

   Inhoud

   Na een korte inleiding op de methodiek van het Samen Lezen en op het Lezerscollectief, worden de deelnemers ondergedompeld in de ervaring. Aan de hand van een tekst uit de Vlaamse literaire canon wordt de methodiek gedemonstreerd. Hiervoor wordt een actieve deelname van de deelnemer verwacht. Na de ervaring is er tijd voor een korte reflectie op de eigenheid van de methodiek en voor vragen van de deelnemers. 

   Na de workshop zal de deelnemer dus weten hoe het voelt om deel te nemen aan een leesgroep én zal hij een voorbeeld hebben van hoe een oudere literaire tekst betekenis kan krijgen voor leerlingen.

   Methodiek

   De workshop bestaat uit

   - een inleiding (wat is Lezerscollectief? wat is Samen Lezen?) 

   - Samen Lezen in groep

   - Reflectie op de methodiek en de bruikbaarheid ervan voor het secundair onderwijs

   - Vragenronde

   Beginsituatie

   Geen voorkennis vereist. Enkel de bereidheid om je ideeën rond een literaire tekst met anderen te delen.

   Beurten
   • A: 14:00 tot 15:15
   Docenten
   • Silvie Vanoosthuyze
   Doelstelling

   De verschillende stappen doorlopen om aan creatief schrijven te werken in de klas. 

   Inhoud

   Creatief schrijven is een prachtige manier om je verbeelding de vrije loop te laten en boeiende verhalen te creëren. In deze sessie doorlopen we enkele stappen die je kan volgen om te beginnen met creatief schrijven.

   Methodiek

   Aan de hand van inspiratiebronnen (boeken, gedichten, graphic novels, films…) observeren we de wereld om ons heen, we bekijken boeiende personages en zetten die ideeën om in creatieve schrijfopdrachten.

   Beginsituatie

   Je bent als deelnemer ben je in staat je gedachten, gevoelens en verbeelding op papier te zetten. Je durft out of the box denken en je stimuleert dit alles bij jouw leerlingen.

   Beurten
   • A: 14:00 tot 15:15
   • B: 15:45 tot 17:00
   Docenten
   • Ine Desplinter
   Doelgroep

   Leraren derde graad aso-kso-tso

   Doelstelling

   Instromende studenten, generatiestudenten en zij-instromers worden geconfronteerd met een academische taal, vaak gekenmerkt door complexe structuren en impliciete verbanden, die ze onvoldoende beheersen. Onderzoek toont aan dat het beheersen van die academische taal samenhangt met studiesucces in het hoger onderwijs.

   Inhoud

   Tijdens de presentatie/workshop stellen we ActaNed, een gratis online leeromgeving voor het academisch Nederlands voor. De leeromgeving is ontworpen om leerlingen secundair onderwijs vertrouwd te maken met alle aspecten van die academische taal. De toepassing helpt de leerling stap voor stap die specifieke taal te verkennen, en dit voor drie vaardigheden: lezen, luisteren en schrijven. Verder wordt er ook aandacht besteed aan de academische woordenschat. Men vindt er korte theoretische toelichtingen en een uitgebreide reeks gevarieerde oefeningen op verschillende niveaus.

   Methodiek

   Presentatie/workshop – We stellen de leeromgeving voor en laten de deelnemers die leeromgeving ook zelf ontdekken.

   Materiaal door deelnemers mee te brengen
   Laptop
   Beurten
   • A: 14:00 tot 15:15
   Docenten
   • Lorie Vandooren
   • Serge Verlinde
   Doelstelling

   De deelnemers leren hoe chatbots teksten genereren en hoe je als gebruiker de kwaliteit van die teksten kan verbeteren dankzij gerichte ‘prompts’.

   De deelnemers gaan zelf aan de slag met chatbots om lesmateriaal te ontwikkelen en leren wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de programma’s.

   Inhoud

   Op 30 november 2022 lanceerde het bedrijf OpenAI de chatbot ChatGPT. Sinds dat moment hoor je ook in lerarenkamer te pas en te onpas de vraag: ‘Kan ChatGPT dat niet?’ Chatbots zoals ChatGPT schudden het onderwijs grondig door elkaar. Maar welke kansen bieden ze ons en onze leerlingen nu echt? En zijn er ook risico’s en beperkingen waar we ons bewust van moeten zijn?

   In deze workshop leer je wat een chatbot precies is, welke kansen ze bieden voor de lessen Nederlands en hoe je er concreet mee aan de slag kan gaan. Je ontwikkelt nieuw lesmateriaal en ontdekt hoe je bestaande lessen, toetsen en taken aanpast met behulp van chatbots. Op het einde van de workshop proberen we ook in de toekomst te kijken en onderzoeken we wat de gevolgen van deze nieuwe technologie op langere termijn kunnen zijn.

   Methodiek

   In deze workshop wordt de werking en evolutie van chatbots toegelicht. Daarna verkennen we inspirerende toepassingen en kan je zelf aan de slag gaan met het ontwikkeling van eigen materiaal.

   Beginsituatie

   Voorkennis over chatbots is niet vereist. 

   Materiaal door deelnemers mee te brengen

   Deelnemers nemen een laptop mee. Daarnaast is het aangewezen om vooraf een account aan te maken om te kunnen werken met een chatbot als ChatGPT of Copilot. Dat kan gemakkelijk via de website van OpenAI of Bing.

   Beurten
   • A: 14:00 tot 15:15
   • B: 15:45 tot 17:00
   Docenten
   • Corneel Teerlinck
   Doelstelling
   We streven ernaar de deelnemers onze weg naar een door de school aanvaard leesbeleid te tonen met behulp van praktische voorbeelden die onmiddellijk bruikbaar zijn.
   Inhoud

   In deze workshop willen we het enerzijds hebben over onze weg naar een aanvaard leesbeleid op onze school, over de moeilijkheden waarmee we te kampen kregen en ook over de wat ons nog te doen staat. Verder willen we concrete voorbeelden geven die werken om het leesbeleid op school vorm te geven en die

   onmiddellijk inzetbaar zijn.

   Methodiek
   We willen voornamelijk inspireren en motiveren door het geven van in de praktijk toepasbare acties en lesinhouden. We willen ook in de mate van het mogelijke antwoord bieden op vragen.
   Beurten
   • A: 14:00 tot 15:15
   • B: 15:45 tot 17:00
   Docenten
   • Joke Coudeville
   • Anne Rasquin
   Doelgroep
   Leraren eerste en tweede graad (A- en B-stroom)
   Doelstelling
   Een leeslijst samenstellen waarvan je als leerkracht weet dat je leerlingen wel iets zal vinden om graag te lezen.  
   Inhoud

   Voorstelling Annemie Bernaerts (ex-boekhandelaar met een voorliefde voor jeugdboeken, momenteel leerkracht VTI Waregem). Aan de hand van concrete voorbeelden uit ervaring met jeugdboeken en de vraag van jongeren naar boeken uit leeslijsten, voorstellen om toffe en brede leeslijsten samen te stellen, opdrachten te maken rond gekozen boeken. Hoe pak je dit concreet aan, hoe weet je of een boek goed is? Mag ik afwijken van de lijst? Geef ik de jongeren de keuze, hoe vertrouw ik daar op?

   Methodiek
   Instructie, interactie, discussie
   Beurten
   • B: 15:45 tot 17:00
   Docenten
   • Annemie Bernaerts
   Doelstelling
   Een bestaand stuk (of eigen stuk creëren en) regisseren met je leerlingen.
   Inhoud

   Wil je als leraar Nederlands al heel lang eens een echt theaterstuk regisseren met de leerlingen van je school of meer inzetten op toneelspel of improvisatie in de klas? Wil je daarbij echt álle leerlingen die dat willen een kans geven, hoe divers de groep dan ook wordt? Jan Charles leert jullie graag een aantal knepen van het vak. Hoe begin je eraan? Hoe plan je vooruit? Hoe pak je dit aan? Hoe probeer je de diversiteit in je school/klas als een grote meerwaarde in het project te integreren? Wat zijn mogelijke valkuilen? Hoe breng je leerlingen verder dan ze zelf voor mogelijk hielden? Wil je een aantal motiverende werkvormen zelf uitproberen? Jan Charles geeft je graag de laatste duw in je rug om voluit voor een theaterproject in je school of klas te durven gaan!

   Beginsituatie
   Interesse in theater en zin om er met leerlingen mee aan de slag te gaan.
   Beurten
   • B: 15:45 tot 17:00
   Docenten
   • Jan Charles

   Inschrijven

   niet mogelijk

    

   Praktische info

   Datum

   • woensdag 6 maart 2024
   van 14:00u tot 17:00u

   Locatie

   KH VIVES Campus Brugge
   Xaverianenstraat 10
   8200 Brugge, België

   Prijs

   € 65,00

   Type nascholing

   Dag van

   Leerformat

   Classic

   Onderwijsniveau

   • Gewoon Secundair Onderwijs

   Doelgroep

   • Leraren en docenten

    

   Maximum aantal deelnemers

   200

   Code

   D24-013