Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

Doelstellingen

Na afloop van de sessie

… heb je zicht op manieren om vanuit een minder goede evaluatie met een collega verder aan de slag te gaan. 

… heb je zicht op mogelijke handvatten om nazorg te bieden aan collega’s.

… voel je je minder onzeker om een na-traject uit te werken met de betrokken collega(‘s). 

Inhoud

Functioneringsgesprekken, waarderingsgesprekken of evaluatiegesprekken. Hoe ze ook heten, voor de directeur of schoolleider is het een moment om positieve of negatieve waardering te geven en te ontvangen en samen met een collega stil te staan bij hoe de professional functioneert. In onderwijsmiddens kent het evaluatiegesprek een enorm belang door keuzes van de overheid. 

Een minder goede evaluatie is minder evident om als collega te ontvangen en als leidinggevende om die te geven. Wanneer een doordachte aanpak en nazorg over ‘wat na dit gesprek’ ook aanwezig is, krijgt dit moment een andere betekenis.

In deze sessie ontdek je hoe je van dit moment een kantelmoment maakt. Leer via - al dan niet eigen - casussen hoe je met praktische handvatten een aanpak en nazorgtraject kan uitwerken in jouw concrete context.

Methodiek

Deze nascholing combineert theoretische kaders met interactieve werkvormen en groepsgesprekken.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Eigen relevante casussen meebrengen is altijd een meerwaarde.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-024