Meer ZeG in je leren. Zelfsturing meer begrijpbaar en bespreekbaar maken in de klas: de rol van de leerkracht

Nieuw dit schooljaar

Afgelast

Doelstellingen
 • Je krijgt inzicht in het proces van leren.
 • Je (her)kent de strategieën die nodig zijn bij zelfgestuurd leren.
Inhoud

Samen zelfsturing in het onderwijs meer (be)grijpbaar en bespreekbaar maken? Welkom!

ZeG staat voor 'Meer Zelfsturing en Groei in je leren'. De ZeG-box ondersteunt leerkrachten om zelfsturing meer (be)grijpbaar en bespreekbaar maken in de klas. Als leerkracht is het nodig om inzicht te krijgen in wat zelfgestuurd leren is en hoe je daarover in de klas kan praten. Vaak blijven inspanningen van leerkrachten om zelfsturing te stimuleren onzichtbaar voor leerlingen. 

Meer informatie vind je op https://www.zeg.ucll.be/ 

Er is mogelijkheid om de ZeG-box aan te kopen, maar dit is geen verplichting. Het programma is ook waardevol zonder aankoop van de box.


De deelnemers brengen mee naar deze vorming:
Papier, 2 pennen met een verschillende kleur

Methodiek
We geven input en staan model ‘teach as you preach’ om zelfsturing in de klas begrijpbaar en bespreekbaar te maken. Er is voortdurende afwisseling tussen input, concrete ideeën en reflectie naar de eigen klaspraktijk.
Beginsituatie
Openstaan om het leren van leerlingen centraal te zetten

De deelnemers brengen mee: papier, 2 pennen met een verschillende kleur

Edities

Code Sessies Status
I23-083-A Afgelast
woensdag 12 oktober 2022
13.30u tot 16.30u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  An Dumoulin

Aantal edities

0

Prijs

€ 65,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 •          Derde graad
 • Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad
 •       Derde graad
 •       Vierde graad
 • Hoger Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I23-083