Module 16: Blijvende uitdagingen in veranderende tijden
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Nieuw dit schooljaar

Inhoud
De coronapandemie liet de maatschappij op haar fundamenten daveren. Stilaan gaat het stof wat liggen, maar enkele tendensen steken opnieuw de kop op. We leven in een tijd waarin heel veel impulsen en vragen op de school afkomen.
De leerlingen en hun ouders zijn nog meer divers dan vroeger, de informatisering en het gedeeltelijk online leren zijn blijvers, onderwijskwaliteit wordt sterker opgevolgd en meer gemeten. Omgaan met veranderingen zal een belangrijke competentie van het hele schoolteam blijven. Het beleidsvoerende vermogen van de schoolleiding wordt in wetenschappelijk onderzoek naar voor geschoven als één van de cruciale factoren bij het welslagen van het opbouwen van een coherent beleid. 
Hoe gaan we hiermee om? Hoe pakken we dit als schoolleider aan? Waar leggen we de juiste klemtonen? 

In deze masterclass “De directeur van nu … en straks: Blijvende uitdagingen in veranderende tijden”, proberen we antwoorden te vinden. We gaan eerst etnische diversiteit breed bekijken en leggen dan de focus op wat onderwijs kan betekenen. Vervolgens pakken we onderwijsveranderingen en digitalisering aan. Dit alles heeft uiteraard te maken met leiderschap. Op de derde opleidingsdag zien we dan hoe een schoolteam vanuit betrokkenheid en eigenaarschap geïnspireerd en geleid kan worden.

DAG 1: 
Etnische diversiteit en de rol van onderwijs - Bleri Lleshi

Deze sessie vertrekt vanuit de gewijzigde maatschappelijke omgeving en de uitdagingen die het onderwijs stelt. Soms moet het ethisch kompas hierdoor wat bijgestuurd worden, maar op welke basis gebeurt dit? We overlopen enkele filosofische aspecten en denkkaders die deze (her-)kalibratie kunnen faciliteren. Dit illustreren we met enkele praktijkvoorbeelden en kijkwijzes op het aanpakken van deze uitdagingen. De ethische rol en/of verantwoordelijkheid van onderwijs komt daarbij op de voorgrond.
We staan o.a. stil bij volgende vragen:
Wat is een ‘goed’ beleid?
Hoe gaan we om met verschillen?
Moet ons onderwijs cultuursensitief zijn?
Hoe gaan we om met meertaligheid?
We werken vooral interactief en laten veel ruimte voor vragen, discussie en het uitwerken van eigen casussen.

DAG 2: 
Kansen en uitdagingen van de digitalisering van onderwijs - Delphine Wante

De digitalisering van het Vlaamse Onderwijs is een veelbesproken thema. De pers en de media slaan de scholen ermee om de oren en ook de Minister van Onderwijs doet hieraan mee. 
Om dit op een goede manier op school uit te werken zijn er enkele randvoorwaarden waar je tijdens het proces van digitalisering best rekening mee houdt. 
Veel heeft te maken met het kunnen leiden van het schoolteam in tijden van verandering. Er is ook inzicht nodig in wat digitalisering kan betekenen voor de didactische aanpak, de werking van het team en organisatie. In deze sessie kijken we samen naar scenario’s die op verschillende termijnen een effect kunnen hebben en overlopen we hoe educatieve technologie en digitaliseringsprocessen ingrijpen op de lespraktijk. Hierbij vetrekken we steeds vanuit het standpunt van de schoolleider.

DAG 3:
Inspireer je team vanuit betrokkenheid en met eigenaarschap - Wim Verhaeghe

 Je leiderschapsstijl doet ertoe en het is niet gemakkelijk om inzicht in je eigen stijl te verwerven. Via deze interactieve vorming over moderne leiderschapsstijlen, krijg je meer inzicht in je eigen leiderschapsstijl en in je drijfveren om leiding te geven. We bekijken samen welke stijlen (voor jou én voor je organisatie) het meest effectief zijn. Je leert je drijfveren als leider beter kennen. Wat is jouw ‘WHY’? We bestuderen welke factoren leiderschap kunnen bemoeilijken en hoe we daar mee kunnen omgaan. Hoe zorgen we ervoor dat ons leiderschap vernieuwend én futureproof is?
Naast theorie en praktijkoefeningen staat leren samen werken mee centraal. We gaan voorbij de intervisie en vertrekken vanuit systeemkaders en principes van de groepsdynamica om hier verder op in te gaan.
Beginsituatie
Deze module staat niet alleen open voor directieleden, maar ook coördinatoren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, middenkader met coördinerende rol, … zijn welkom.

Edities

Code Sessies Status
I23-095-A
dinsdag 31 januari 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 31 januari 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
vrijdag 17 februari 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
vrijdag 17 februari 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 2 maart 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 2 maart 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Bleri Lleshi
  • Delphine Wante
  • Wim Verhaeghe

Aantal edities

1

Prijs

€ 390,00

Verzorgde broodjeslunch inbegrepen

Type nascholing

Individu

Leerformat

Masterclass

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

I23-095