Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in het begrip interculturele communicatie en in de kansen en valkuilen ervan;
 • Bewust worden van de (on)vanzelfsprekendheden in communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergrond;
 • Begrip ontwikkelen van de specifieke moeilijkheden die gepaard gaan met migratie;
 • Oefenen in durf en duidelijkheid van boodschappen.
Inhoud

Helder en relatiebekwaam communiceren gaat niet vanzelf. Daar is stilaan iedereen van overtuigd. Als het communicatiekanaal getrokken wordt tussen gesprekspartners met een diverse culturele achtergrond is de uitdaging des te groter en ligt het misverstand op de loer.

In deze vorming ontleden we het begrip ‘interculturele communicatie’. Daarna gaan we op zoek naar aanknopingspunten om verschillen in perceptie en referentiekaders, die aanleiding zijn tot misverstanden en zelfs conflicten, een stapje voor te zijn. Verschillende aspecten van ‘cultuur’ worden belicht: de uitingen, het dynamische, het exotisme … tot zelfs het cultuur ’excuus’ dat al dan niet terecht gehanteerd wordt om onenigheid te verklaren.

Bijzondere aandacht gaat in deze sessie naar migratie en de onvermijdelijke rouw en migratiepijn die ermee gepaard gaan. Ze kleuren de interculturele communicatie erg sterk. Uiteindelijk komt het er telkens op neer dat we in onze boodschap begrip en duidelijkheid moeten weten te combineren in een delicaat evenwicht. Daar is durf voor nodig en geduldig opgebouwde ervaring. Daarom wordt tijdens deze vorming heel wat ruimte uitgetrokken voor oefeningen, reflectie, delen van ervaringen en het bespreken van casussen.

Methodiek
 • Aanreiken van inzichten en kapstokken op interactieve wijze;
 • Illustratie via verhalen en ervaringen en videomateriaal;
 • Oefeningen, uitwisselen van ervaringen, bespreken van casussen.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Ipse bvba

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-035