Over(-)leven in de tussentijd

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

De deelnemers ontwikkelen kennis over de snel veranderende wereld en begrijpen de link tussen de veranderde wereld en de mentale crisis.

Inhoud

De wereld waarin we leven verandert aan een hels tempo. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat, heeft een impact op ons stressniveau en mentaal welbevinden. In deze keynote geven we info over de link tussen de veranderende wereld en de mentale crisis en enkele ‘survival’-tips om deze woelige tijden te doorstaan. 


In deze keynote gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Waarom beleven we nu de grootste mentale crisis ooit’? Het antwoord hoeven we niet ver te zoeken, we beleven immers erg woelige tijden. Denken we maar aan de klimaatverandering, oorlog op het Europese continent of de enorme digitalisering. Zaken die we niet voor mogelijk hielden, worden opeens wel mogelijk. Zowel in positieve, als in negatieve zin. Zanger Arno vat het perfect samen: “We leven in een cowboyfilm. Alles verandert. Alles is mogelijk”. 

Zo’n snel veranderende wereld, waarin er precies geen zekerheden meer zijn, veroorzaakt heel wat chaos en onrust, zowel op maatschappelijk als op persoonlijk vlak. We eindigen de keynote daarom met enkele bruikbare tips om deze woelige tijden te overleven. 

De keynote duurt 1 uur, maar optioneel kan er nog een extra uur voorzien worden voor vragen of verdieping van het thema. Dit extra uur is inbegrepen in de prijs.

Methodiek

De keynote is een presentatie, bedoeld voor studiedagen of andere leermomenten voor het team. 

Een aanvullend debat of een beknopte workshop rond het thema zijn optioneel mogelijk.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Inés Verplancke

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs
  •    Gewoon Secundair Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

50

Code

T23-214