Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Doelstellingen
  • Je maakt kennis met verschillende referentiekaders over opvoeding.
  • Je krijgt zicht op je eigen opvoedingsstijl met haar sterktes en valkuilen.
Inhoud

Opvoeden is praten, aanmoedigen, voordoen, kijken, luisteren, ondersteunen, belonen, maar ook grenzen aangeven en eisen stellen. Als leerkracht geef je ruimte en richtlijnen. Je bepaalt (samen met je leerlingen) de grenzen van wat kan en wat niet kan. Die grenzen heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen, om te weten wat gewenst en ongewenst gedrag is.

Bevestigen en begrenzen helpt de leerling om zich aan te passen aan regels en afspraken. Samenleven in de klas zal altijd voor conflicten zorgen. De vraag blijft hoe je als leerkracht daarmee omgaat. Hoe ontstaat een conflict en kunnen we dat als leerkracht voorkomen?

We kijken naar preventieve methodieken om met moeilijk gedrag om te gaan. Het is niet omdat je als leerkracht een gedrag begrijpt dat je het gedrag moet goedkeuren.

Hoe leren we leerlingen de consequenties van hun gedrag aanvaarden? Soms lijkt het of straffen geen effect heeft en voel je je gefrustreerd.

In deze workshop zoeken we samen naar oplossingen voor deze frustraties.

Methodiek
  • Eerst bieden we inzicht in de fases van ‘Acting-out gedrag’ volgens Geoff Colvin. We staan stil bij onze houding bij het bevestigen en begrenzen. We bieden praktische handvatten aan om als leerkracht sterker in de schoenen te staan. We leggen de link met het werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden bij kinderen en geven tips voor het positief beïnvloeden van het klimaat in de klas. Wij kijken naar preventieve bouwstenen om moeilijk gedrag te voorkomen.
  • De workshop is interactief opgebouwd en vraagt een inbreng van de deelnemers. We maken gebruik van casussen aangebracht door de deelnemers.
  • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. De kostprijs voor een online vorming bedraagt € 100 en duurt 2 uur i.p.v. 3 uur.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 225,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Zorgcoördinatoren
  • Directeurs en adjunct-directeurs

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-244