Wiskundig denken in de kleuterklas via KWISSPEL

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

Een zicht bezorgen op hoe we kleuters op een ondernemende en onderzoekende manier aan wiskunde kunnen laten doen, onder begeleiding van de leerkracht in een rijke klasomgeving.

Inhoud

WISKUNDE... is niet langer volgens een voorgeschreven (stappen)plan komen tot het juiste eindresultaat. WISKUNDE is proeven van, exploreren, onderzoeken, op ontdekking gaan, uitproberen, enz. en zo heel veel leren. 

De 21e eeuwse vaardigheden doen zo ook hun intrede op wiskundig vlak in de kleuterklas. We willen de kleuters immers vanuit een onderzoekende en ondernemende houding kennis laten maken met de verschillende wiskundige inhouden.

Binnen deze sessie wordt vooreerst een theoretisch kader geschetst, om vervolgens de vertaling te maken naar de praktijk toe. De verschillende leeftijden en wiskundige inhouden komen hierbij aan bod.

Methodiek

Er wordt een didactisch kader geschetst en op basis daarvan gaan we zeker ook samen op pad aan de hand van concrete voorbeelden. Er ruimte voor interactie met de deelnemers.

Beginsituatie
/

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Kleuteronderwijs
  •    Peuter en eerste kleuter
  •    Tweede kleuter
  •    Derde kleuter

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-153