Dag van fysica

Afgelopen

Inhoud

Timing:

13u30: onthaal in schoolrestaurant De Brug + didactische leermiddelenbeurs

14u00: werkwinkels - beurt 1

15u15: pauze + didactische leermiddelenbeurs

15u45: werkwinkels beurt 2

17u00: einde

Parkeermogelijkheid: parkeren kan gratis op de parking Ganzevijverstraat, Guido Gezellelaan, Industriestraat (grootste deel) en ook op de parking Sint-Jozefstraat.

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren derde graad aso-kso-tso

Inhoud

Smartphones zijn op korte tijd heel slim geworden, onder andere omdat ze tjokvol sensoren zitten die heel nauwkeurig magnetische velden, druk, geluid, licht en versnellingen kunnen meten. Deze sensoren zijn op de meeste toestellen verrassend vlot uitleesbaar en de (gratis!) app Phyphox (https://phyphox.org/) maakt daar handig gebruik van. Hiermee kunnen een aantal klassieke fysicademonstraties en -practica, waarvoor vaak veel en duur materiaal nodig is, vervangen worden door experimenten waarbij de smartphone data verzamelt, visualiseert en opslaat. De metingen kunnen live geprojecteerd worden, maar ook achteraf verwerkt worden. Door meerdere signalen tegelijk te meten, kunnen gemakkelijk verbanden gelegd worden.

In de workshop bekijken we een aantal mogelijke proeven en worden de voordelen (en beperkingen) van deze aanpak besproken binnen de context van onderzoeksvaardigheden.

Methodiek

Demonstraties, leerlingenproeven, projectwerk

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Philippe Smet
Doelgroep

Leraren tweede graad aso-kso-tso

Doelstelling

De deelnemers zijn in staat om bij leerlingen innovatief denken te stimuleren en binnen hun fysicalessen te werken aan STEM-aspecten met een maatschappelijke dimensie.

Inhoud

Lessen worden levensechter en betekenisvoller door ook recente ontwikkelingen en onderzoekspaden die wetenschappers en ingenieurs volgen mee te integreren. Zo zien leerlingen de maatschappelijke relevantie van ‘fysica in gebruik’ in de evolutie naar meer duurzaamheid.

Geschikte keuze van onderzoeksopdrachten laat toe STEM-aspecten te belichten, werkend aan relevante inhouden!

We weten waar we naartoe willen. Via ‘backward design’ kunnen we als professionele lerarengroep op school een verticale en horizontale aanpak uitbouwen. Het concept energie speelt immers een sleutelrol in de samenhang tussen STEM-vakken. Alle STEM-componenten kunnen aangesproken worden via zowel projectmatig onderzoekend als demonstrerend en informatief werken.

Deze sessie belicht vooral mogelijkheden voor lessen fysica 4de jaar i.v.m. energie-omzettingen, d.w.z. energieverplaatsingen tussen verschillende energiereservoirs, en is gekaderd in een grotere consequent uitgewerkte verticale opbouw van 1ste tot 3de graad.

Deelnemers krijgen een syllabus en verscheidene korte presentaties voor klasgebruik ter beschikking.

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Rita Van Peteghem
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad aso-kso-tso

Doelstelling

Inspireren om een fysica studietool te ontwikkelen voor de eigen leerlingen. Leren meten of en hoeveel een leerkracht-actie effect heeft op de vooruitgang van de leerling.

Inhoud

Effectieve feedback heeft 3 delen: feedback, feedup en feedforward. Als leraar geef je in de klas continu feedback: over de inhoud, over oplosmethodes, over hoe het vak leren. Op een toets blijkt hiervan vaak weinig te blijven hangen in het hoofd van de leerling. Dit tot ontgoocheling van zowel de leerling die dacht dat hij het begreep tijdens het studeren, als van de leraar die het allemaal toch mooi uitgelegd had in de lessen. Om hier een antwoord op te bieden, werd een studiebuddy leertool ontwikkeld voor fysica. Dit is een afvinklijst die de leerling naast zich legt tijdens het studeren en zijn voortgang monitort. De te studeren leerstof wordt erin overlopen en de leerling wordt zo begeleid dat hij alles voldoende beheerst op 3 niveaus: qua inhoud, qua oplosmethodes en qua hoe studeren. Er werd gemeten wat het effect is op de resultaten bij al dan niet gebruik van deze leertool. Leerlingen die de tool gebruiken gaan 10% beter scoren t.o.v. hun eigen vorige prestaties, dan leerlingen die de tool niet gebruiken. 

Methodiek

Presentatie: theoretische achtergrond, concrete voorbeelden van de tool en meetresultaten van de effectiviteit van de tool op de vooruitgang van de leerlingen.

Beurten
 • A: 14:00 tot 15:15
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Filip Windels
Doelstelling

Kunnen inschatten van de meerwaarde van de laptop in de les wetenschappen.

Inhoud

Door de digisprong is er een onbeperkte toegang tot ICT tijdens het lesgebeuren. Tijdens de sessie verkennen we de mogelijkheden van Teams en OneNote om de lessen wetenschappen op een nieuwe, eigentijdse manier aan te pakken.

Methodiek

Aan de hand van voorbeelden illustreren we de mogelijkheden.

Beurten
 • B: 15:45 tot 17:00
Docenten
 • Peter Willems

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • woensdag 12 oktober 2022
van 14:00u tot 17:00u

Locatie

Labocomplex Sint-Rembert
Bruggestraat 23
8820 Torhout, België

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D23-007