Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Doelstellingen
  • Efficiënt evalueren en remediëren van competenties met een groep leerkrachten;
  • Eenvoudige verwerking van de geobserveerde doelen;
  • Rapportering van de gegeven scores door leerkracht en leerling;
  • Bekomen van een overzicht van de behaalde doelen over de schooljaren heen;
  • Praktische uitwerking van zelf- en peerevaluatie.
Inhoud

Via verschillende vakoverschrijdende opdrachten worden de leerlingen geacht verschillende competenties te ontwikkelen. De evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes van verschillende doelen met verschillende leerkrachten is geen eenvoudige zaak.

Tijdens deze vorming maak je kennis met een praktische oplossing om de competenties op een objectieve, eenvoudige en snelle manier te evalueren en remediëren. De leerkrachten en leerlingen krijgen een grafische voorstelling van de resultaten per opdracht of per competentie. Je krijgt een helder overzicht van je remediëring en je kan deze resultaten naar volgende schooljaren doorgeven.

Ook zelfevaluatie, peerevaluatie en 360°-evaluatie behoren tot de mogelijkheden.

Je leert je opdrachten en de uitvoering door de leerlingen concreet, observeerbaar en objectief te beoordelen met een competentierapport als resultaat.

Methodiek

Groepspraktijkles en demonstratie


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-208