Dag van lichamelijke opvoeding

Afgelopen

Inhoud

Timing

08u30 – 09u00: onthaal 

09u00 – 09u15: transfer naar diverse locaties

09u15 – 10u45: workshop 1

10u45 – 11u00: transfer naar diverse locaties

11u00 – 12u30: workshop 2

12u30 – 13u15: middagpauze met broodjeslunch

13u15 – 13u30: transfer naar diverse locaties

13u30 – 15u00: workshop 3

15u00 - 15u30: afsluitend drankje


De beschikbare parkeerplaatsen rond het gebouw zelf en aan het stedelijk zwembad zijn eerder beperkt. Wie verkeerd parkeert, riskeert een boete. Daarom willen we je vragen om de gratis parkeermogelijkheid te overwegen op de parking van de Mast (Industrielaan - vlak naast de Stedelijke Sportzalen) en op de parking van Van Haren (Noordlaan - overkant Industrielaan).

Werkwinkels

Doelstelling

Leraren LO hebben kennis van de basisprincipes van Parkour/Freerunning en kunnen deze op een veilige en gedifferentieerde manier aanreiken in de les LO.

Inhoud

Deze workshop geeft je tools om Parkour/Freerunning aan te bieden in jouw les LO op een veilige en leuke manier zonder dat je over teveel sporttechnische kennis moet beschikken.

 • Wat is Parkour en hoe wordt het beoefend?
 • Hoe kunnen leerlingen het beoefenen?
 • Basisprincipes van veiligheid die moeten worden nagevolgd in en buiten de les LO.
 • Parkour opwarmingen/introducties (zonder en met materiaal).
 • Parkour doceren op een speelse manier zonder al te veel sporttechnische kennis.
 • De doodgewone omgeving omtoveren tot een interessante beweegruimte.
Methodiek
 • Gebruik van multimedia
 • Groepsspellen/challenges die gestuurd kunnen worden door de leerkracht, leerlingen zelf of didactisch materiaal
 • Postenwerk, vlotte doorschuifsystemen, groepschallenges, individuele uitdagingen
Beginsituatie

De leraren kwamen nog niet eerder in contact met Parkour/Freerunning. Leraren die Parkour reeds geven of uitgeprobeerd hebben zijn ook welkom met hun ervaringen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Hun visie op deze sport en feedback over de implementatie ervan in het onderwijs.

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Florian Tanghe
Doelstelling

Een spelgecentreerde leerlijn aanreiken waarmee elke leraar LO aan de slag kan binnen zijn onderwijscontext.

Inhoud

Roundnet (beter gekend als Spikeball) is een spectaculair balspel met een atypisch, verrassend en dynamisch spelverloop.

Dit wervelend kaatsspel heeft hetzelfde spelidee als tchoukball en bevat eigenschappen van volleybal en tennis waarbij beide teams zich 360° rond het horizontale net mogen verplaatsen. Er zijn letterlijk geen grenzen aan het speelveld én de ondergrond. Je kan het overal spelen!

Alternatieve opstellingen en aangepaste speelregels zorgen voor betrokkenheid bij en waardering voor het spel. Via een progressieve opbouw en coaching worden deelnemers ertoe aangezet om tactisch goede keuzes te maken.

Deelnemers met een verschillend spelniveau kunnen, dankzij de verschillende levels, van elkaar leren én met elkaar in competitie gaan.

Leerdoelen kunnen geconcretiseerd worden aan de hand van de speluitdagingen die eigen zijn aan de terugslagspelen.

Methodiek

Spelgecentreerde aanpak

Beginsituatie

Basis balvaardigheid en veel ‘goesting’ in een leuke spelles.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Indoor sportschoenen

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • René Minten
 • Hans Minten
Doelstelling

Een spelgecentreerde leerlijn aanreiken waarmee elke leraar LO aan de slag kan binnen zijn onderwijscontext.

Inhoud

Racketsporten aanbieden in het onderwijs lijkt vaak een hele opgave. Een tekort aan technische vaardigheden staat een vlot spelverloop vaak in de weg waardoor het spelplezier al snel verdwijnt.

Pickleball is een toegankelijke variant van tennis en wordt zowel in enkel- als dubbelspel gespeeld. Door een kleiner speelveld, ter grootte van een badmintonveld, en aangepast spelmateriaal wordt de instapdrempel aanzienlijk verlaagd. De gatenbal en het houten racket zorgen voor een tragere balwisseling waardoor spelers meer tijd hebben om te handelen. Dit maakt van Pickleball een ideaal terugslagspel voor het onderwijs.

We kiezen in de sessie voor de SpelenderWijs-aanpak die ook terug te vinden is in de meest recente uitgave van het boek ‘Speel je vrij! – Praktijkboek sportspelen’ (H. Leysen, T. Dehandschutter, H. Minten & P. Vandersmissen).

De verschillende speluitdagingen van de terugslagspelen worden belicht in deze sessie. Voor elk van deze speluitdagingen wordt een progressieve opbouw in spel- en/of oefenvormen voorzien met telkens een duidelijk link naar de eindspelvorm.

Proef van Pickleball en je gaat de smaak onmiddellijk te pakken hebben!

Methodiek

Spelgecentreerde aanpak

Beginsituatie

Basis balvaardigheid en veel ‘goesting’ in een leuke spelles.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Indoor sportschoenen

Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • René Minten
 • Hans Minten
Doelstelling
De nodige kennis en praktische ondersteuning aanbieden om een nieuwe leerplandoel rond technieken in noodsituaties, te implementeren in de tweede graad. 
Inhoud

Met behulp van een PowerPointpresentatie, die wordt ondersteund met filmpjes van het Rode Kruis, leer je de technieken voor eerst hulp bij verdrinking, verstikking, hart- en ademhalingsstilstand aan. Nadien krijg je een praktisch voorstel om dit aan de leerlingen -in een gesimuleerde leeromgeving- aan te leren. 

Ook de technieken voor eerste hulp bij ongevallen (verstuiking, bloedneus, wonde en brandwonde) die leerlingen in de eerste graad leerden, zullen kort theoretisch worden herhaald. Dit om de drempelvrees tot actief handelen in reële situaties te verlagen en in functie van een leerlijn naar de derde graad. 

Methodiek

Het eerste deel bestaat uit theorie waarin de PowerPoint, die leekrachten kunnen gebruiken tijdens hun lessen, wordt besproken. 

Het tweede deel bestaat uit praktijk waarin men een voorstel krijgt aangeboden om de technieken aan te leren aan leerlingen in een gesimuleerde leeromgeving.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Smartphone (QR scanner, App QCPR Training)
Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Jana Vanopstal
Doelstelling
Lesopbouw waarbij je  scholieren kan voorbereiden op een jaarlijks trek- en duwtoernooi. Je leert de regels van de wedstrijd, een veilige opbouw en mogelijke strategieën. Tevens geven we tips om de veerkracht van je leerlingen te versterken doorheen het proces.
Inhoud

Grappling als een mentale boost waarmee je op een veilige manier stoom kan aflaten en inzetten op verbinding en individuele veerkracht.

Je leert de verdedigende en winnende grepen al doende. Een perfect invulling van leerdoel ‘zelfverdediging’.  Een sportles waarbij vechtplezier centraal staat, geknuffeld en gelachen wordt, waar grenzen verlegd worden en samenwerking troef is. 

Zie ook de website www.schoolgrappling.be 

Methodiek
Actieve sportles, blootvoets
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Dieter Truyen
Doelgroep
Leraren eerste graad
Doelstelling
Op het einde van deze sessie heb je meer inzicht in hoe je: 
 • de bewegingsgebonden leerplandoelen aanbiedt en evalueert aan de hand van spelgerichte inhouden.
 • de persoonsgebonden leerplandoelen aanbiedt en evalueert aan de hand van ondersteunende rollen.
Inhoud
Vertrekkende vanuit de 3 tegen 3 spelsituatie kiezen we een aanbod gericht op persoonsgebonden en bewegingsgebonden doelen. Om leerlingen maximale leerkansen te geven dalen we af naar 6 concrete deelspelvormen. Terzelfdertijd ontwikkelen we een leerlijn voor de ondersteunende rollen. De rollen als coach en scheidsrechter worden stap per stap opgebouwd. In de sessie gebruiken we verschillende leermiddelen om de doelen te evalueren aan de hand van rubrics. We zetten daarbij in op peer-, zelfevaluatie en leerkrachtevaluatie. 
Methodiek
Na een korte theoretische introductie gaan we zelf op het terrein aan de slag. Je ervaart wat spelen met speelregels betekent. Je neemt afwisselend verschillende rollen op.
Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Annemie Bogaert
Doelstelling
Tegen het einde van de sessie hebben de deelnemers een direct bruikbare les(senreeks).
Inhoud
Je krijgt een les meerkamp met verschillende postjes, een beetje zoals een wedstrijd. In de postjes komen verschillende onderdelen (lopen/springen/werpen) aan bod. In de postjes zitten ook enkele technische aspecten verwerkt van het werpen en springen.
We zorgen daarnaast ook voor enkele voorstellen om een lessenreeks op te bouwen met als doel de meerkamp.
Methodiek
We voeren de les uit in de praktijk. Tijdens de “les” geef ik extra uitleg over hoe je tot het einddoel kan komen en waarop te letten.
Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Linde Content
Doelstelling
Tegen het einde van de sessie beheersen de deelnemers zelf het dansje om, mits thuis nog een paar keer te herhalen, direct toe te passen in de les LO.
Inhoud
Je leert 2 afgewerkte dansjes aan die direct te gebruiken zijn in één of meerdere lessen LO en dit voor zowel meisjes als jongens. Er valt geen echte ‘dansstijl’ op te plakken maar de dansjes sluiten aan bij de muziek en de leefwereld van de jongeren.
Methodiek
Je leert de dansen aan zoals ze door de leerkracht LO, geen dansspecialist, worden toegepast in de klassituatie.
Beginsituatie
Een beetje gevoel voor ritme is mooi mee genomen, maar niet noodzakelijk.
Vooral veel goesting om te dansen. 
Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Dees Naessens
Doelgroep
Leraren derde graad
Doelstelling
Basisbewegingen leren uitvoeren en aan elkaar verbinden door transitions waardoor choreografieën ontstaan of freestyle kan gedanst worden.
Inhoud
 • Basisfiguren worden aangeleerd en benoemd.
 • We tonen ook varianten op deze basisfiguren die toelaten om te differentiëren.
 • Er wordt een combinatie gemaakt met de gekende figuren en we leren ook transitions/overgangen te gebruiken om zo de verschillende figuren in een choreografie of freestyle oefening te verwerken.
Methodiek
 • Technische uitleg over de uitvoering van de verschillende bewegingen.
 • Interpretatie van het ritme van de muziek en het juist leren dansen op de muziek.
 • Instuderen van choreografie.
Beginsituatie
Danservaring / ritmegevoel
Materiaal door deelnemers mee te brengen
Danskledij (losse kledij), sportschoenen
Beurten
Docenten
  Doelstelling
  Gebruik leren maken van de aanwezige landschapselementen zoals muurtjes, trappen, afsluitingen, banken ...
  Inhoud
  Zowel kracht, conditie, stabiliteit en lenigheid komen aan bod in een actieve sessie.
  Methodiek
  Beperkte theoretische toelichting, vooral praktijk waarbij iedereen zelf veel zal kunnen experimenteren. Iedereen zal uitgedaagd worden om goed mee te denken.
  Beginsituatie
  Geen beginniveau verwacht, ook mensen met bepaalde (tijdelijke) beperkingen kunnen alternatieve oefeningen krijgen indien nodig.
  Beurten
  • A: 09:15 tot 10:45
  • B: 11:00 tot 12:30
  • C: 13:30 tot 15:00
  Docenten
  • Jan Evenepoel
  Inhoud

  Een uitdagend circuit met oefeningen waarbij telkens 2 of meer leerlingen een onderling duel aangaan. We bieden zowel Cross training oefeningen aan als trek- en duwopdrachten met spelmateriaal. 

  Alle spiergroepen worden getraind op een ludieke en uitdagende manier!

  Beurten
  • A: 09:15 tot 10:45
  Docenten
  • Dieter Truyen
  Inhoud

  Een les Grappling gericht op zelfverdediging geeft je enkele realistische verdedigingstechnieken in actie. We laten vechten vanuit reële situaties. Op die manier leren de leerlingen zichzelf verdedigen en worden ze ook verondersteld zichzelf beter te leren kennen. Het zorgt er ook voor dat ze vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. 

  Werken aan je eigen veerkracht!

  Beurten
  • C: 13:30 tot 15:00
  Docenten
  • Dieter Truyen

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • dinsdag 24 januari 2023
  van 09:00u tot 15:00u

  Locatie

  KH VIVES Campus Torhout
  Sint-Jozefstraat 1
  8820 Torhout, België

  Prijs

  € 110,00

  inclusief broodjeslunch

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  200

  Code

  D23-012