Boost je leesonderwijs
Waar kan je op inzetten om je leesonderwijs effectiever te maken?

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rond effectief leesonderwijs toepassen in hun klaspraktijk (via aangereikte handvatten);
  • een effectieve leesles ontwikkelen.
Inhoud

We bekijken welke wetenschappelijke inzichten er momenteel bestaan over effectief leesonderwijs (daarmee bedoelen we: leesonderwijs dat werkt). 

We hebben hierbij een dubbele focus: het vergroten van leesbegrip en leesmotivatie. We willen dus dat leerlingen liever en beter gaan lezen. 

Vanuit deze inzichten gaan we aan de hand van concreet lesmateriaal aan de slag. Het doel hierbij is om leerkrachten zelf een effectieve leesles te laten ontwikkelen.

In samenspraak met het team leggen we één of meerdere concrete onderwerpen vast. Enkele mogelijkheden om rond te werken zijn: tekstselectie, formatief handelen in het leesonderwijs, verdiepend lezen, graag lezen.

Methodiek

We gebruiken hierbij een PowerPointpresentatie, een aantal activerende werkvormen en geven een aantal praktijkvoorbeelden. 

Beginsituatie

Interesse in lezen en leesonderwijs

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs
  •    Lager Onderwijs
  •       Derde graad
  • Gewoon Secundair Onderwijs
  •    Eerste graad
  •    Tweede graad

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-109