Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader

Doelstellingen

De eigen positie aan de hand van de aangebrachte kaders scherp(er) in beeld brengen en hierrond ervaringen en inzichten delen.

Inhoud

Beleidvoerend vermogen is vandaag geen theoretisch concept meer. Scholen worden verwacht dit beleidvoerend vermogen om te zetten in visie en actie.

Scholen die werk maken van kwaliteitszorg hebben nood aan medewerkers die helpen om dit ontwikkelingsgerichte beleid mee vorm te geven. In veel scholen is hiertoe een middenkader uitgebouwd. Hoewel het takenpakket van dit middenkader wel varieert van school tot school, wordt de positie van dit middenkader wel vaker omschreven als 'tussen hamer en aambeeld'.

Coördinatoren bv. omschrijven hun eigen positie soms als 'tussen twee stoelen'.

Waar zit de coördinator als collega, als beleidsmaker, als teamleider, als aanspreekpunt, als veranderaar, als trekker, als mens ...? En hoe gaat hij/zij daar mee om?

Deze sessie reikt kaders aan om de positie van de coördinator -of bij uitbreiding, het middenkader- scherper in beeld te brengen.

Methodiek

Inzichten aanreiken, ervaringen delen

informatie - actie - reflectie


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Jan Gilté

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

15

Code

T23-157