Ook rekenzwakke kinderen komen in het derde leerjaar terecht … hoe pak je dat aan? (online)

Afgelopen

Doelstellingen

Na deze studiedag begrijp je waar rekenmoeilijkheden vandaan komen en heb je handvatten om ondersteunend aan de slag te gaan.

Inhoud

Als leerkracht wil je je hele klasgroep alle mogelijke kansen geven … uiteraard ook op rekengebied. Maar hoe laat je Jef die nog worstelt met 7 x 6 een opdracht als 7 x 26 oplossen? En wat met Marie die de sommen tot 20 nog niet foutloos oplost? Hoe gaat zij het cijferend rekenen onder de knie krijgen?

De rekenwereld tot 1000 is meer dan een verdieping van de kennis en vaardigheid tot 100 alleen. In deze fase worden niet alleen de getallen groter, maar zien we ook complexe procedures verschijnen. De basisbewerkingen worden met elkaar gecombineerd om ingewikkelde berekeningen te maken. De rekenverhalen worden uitgebreid en het cijferend rekenen komt aan bod. Nog meer dan voorheen zullen we goed moeten kijken op welke manier rekenzwakke kinderen aan de slag gaan. Uit de aard van hun fouten of aan de plaats waar hun denkstappen ontsporen, kunnen we vaak begrijpen waarom het zo moeilijk loopt. Tijdens deze online studiedag komt aan bod hoe we kinderen op een inzichtelijke manier in de rekenwereld kunnen helpen en - zodra het inzicht verworven is - hoe we kunnen stimuleren tot inoefenen. De meeste kinderen met rekenmoeilijkheden hebben hiervan echter al aardig wat hinder ondervonden. Ze hebben al veel meer geoefend dan hun leeftijdgenoten en beseffen maar al te goed dat het resultaat niet in verhouding is. Voor hen zijn didactisch inzetbare rekenspellen bijna een noodzaak.

Dit is een online vorming. De deelnamelink wordt op donderdag 12 oktober verstuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt.

Methodiek

De Powerpoint geeft een goed kader voor de opbouw van de dag maar laat voldoende ruimte voor concrete vragen, bedenkingen en aanvullingen. Belangrijke handelingen worden in video’s getoond en uiteraard is er het spelmateriaal waarmee we aan de slag kunnen gaan. We maken gebruik van o.a. Presenter om deze spellen te tonen.

De deelnamelink wordt op donderdag 12 oktober verstuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt.

Beginsituatie
Deze vorming kan ook interessant zijn voor leraren die lesgeven aan anderstaligen of in het tweedekansonderwijs.

Edities

Code Sessies Status
I24-003-A
vrijdag 13 oktober 2023
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
vrijdag 13 oktober 2023
13.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Hilde Heuninck

Aantal edities

1

Prijs

€ 125,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •       Lager Onderwijs
  •          Tweede graad
  •    Buitengewoon Basisonderwijs
  • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

50

Code

I24-003