Dag van maatschappij en welzijn
Diversiteit

Afgelast

Inhoud

Timing

08u30: onthaal + netwerkmoment
09u00: start van de dag  - Het verhaal van Raffa (Steef Coorevits)
09u30: plenaire sessie 
10u45: pauze
11u05: keuzesessie 
12u30: lunch
13u10: gezamenlijke start van de namiddag
13u15: keuzesessie
14u45: afronding van de dag 
15u00: einde

Plenumreferaten

Inhoud

Inclusief onderwijs: er bestaan een heleboel interpretaties van wat dat precies inhoudt. Dat is niet erg, zolang je je bewust bent van je aanpak en weet wat die oplevert. 

Dicht bij jezelf: dat is waar we in deze lezing vertrekken. Hoe kijk jij naar gelijkenissen en verschillen tussen mensen? Je bestudeert jouw persoonlijke referentiekader en welke impact het heeft op je job.

Gaandeweg zoomen we uit naar je leerlingen, je collega’s, je school. Op welke manier gaan jij en je schoolteam in de praktijk om met diversiteit?

Steffie De Baerdemaeker zorgt voor een prettig gestoorde en bij momenten confronterende opener van deze dag. Verwacht je aan een gezonde mix van verhalen uit de praktijk en bruikbare kaders.

Methodiek

Interactieve lezing

Beurten
 • B: 09:30 tot 10:45
Docenten
 • Steffie De Baerdemaeker

Werkwinkels

Inhoud

De één vindt holebi’s maar niets. Een ander heeft een hekel aan de manier waarop gepraat wordt over moslims. Nog een ander vindt dat enkel extreemrechts of -links nog dé waarheid spreekt…

Je hoort het in de klas te hebben over diversiteit. Het staat in het leerplan… Maar hoe pak je dat aan in de praktijk? 

Hoe breng je ‘gevoelige’ diversiteitsthema’s in de klas zodat dit een leerrijk moment oplevert, met gezonde dialoog? Hoe zorg je dat iedereen zich gehoord voelt en aan het denken gaat? Als leerlingen met extreme standpunten of reacties komen, hoe speel je daarop in? Wanneer en hoe begrens je?

Pure praktijk in deze sessie, met hapklare technieken die je meteen kan gebruiken in je les of eender welk gesprek over diversiteit.

Methodiek

Interactieve lezing

Beurten
 • C: 11:05 tot 12:30
Docenten
 • Steffie De Baerdemaeker
Doelstelling
 • deelnemers hebben het inzicht verworven dat cultuursensitief werken in de eerste plaats een kwestie van attitude is
 • deelnemers hebben de basisstappen van cultuursensitieve zorg leren kennen
Inhoud

Kennismaking met de basisprincipes van cultuursensitief werken, met een beperkt theoretisch kader ondersteund door oefeningen in de groep. Er wordt verwezen naar een digitaal leerplatform dat de deelnemers na de workshop zelfstandig kunnen gebruiken met hun leerlingen.

Methodiek

Beperkte theoretische input afgewisseld met oefeningen.

Beginsituatie

Geen voorkennis vereist, wel belangstelling voor cultuursensitief werken.
Voor leraren die het digitaal leerplatform Ziedet? al gebruiken zal de inhoud van deze workshop voor een groot deel bekend zijn.

Beurten
 • C: 11:05 tot 12:30
Docenten
 • Philippe Degelin
Doelstelling
 • Leren adequaat omgaan met culturele verschillen op school en in de klas.
 • Interculturele communicatie als hefboom voor effectief klasmanagement.
Inhoud

Vlaanderen is multicultureel en divers en dus zijn ook de Vlaamse scholen steeds diverser samengesteld. Klasmanagement en het professioneel omgaan met diversiteit zijn dan ook uitdagingen voor elke leraar in het hedendaagse onderwijs. 'Omgaan met diversiteit, diversiteit in het omgaan’ zoomt in op de eigen culturele bril van de leraar en plaatst die in perspectief met die van de jongeren van vandaag. Het biedt een leidraad en tips voor leraren en begeleiders in het intercultureel communiceren op school.

Methodiek

Lezing en vraagstelling.

Beginsituatie

Geen echte voorkennis vereist.
Deelnemers met ervaring in het lesgeven aan cultureel diverse groepen zijn evenzeer welkom!

Beurten
 • D: 13:15 tot 14:45
Docenten
 • Wim Danschutter
Doelstelling

De deelnemers...

 • kennen de opbouw van de Index voor Inclusie.
 • zien hoe Index voor Inclusie een hulpmiddel kan zijn om aan inclusieve schoolontwikkeling te doen.
Inhoud

Vandaag de dag zijn klassen heel divers. Het is een uitdaging voor schoolteams om om te gaan met deze realiteit. Inclusieve schoolteams zijn erop gericht om alle leerlingen maximale kansen tot ontwikkeling te bieden en durven zelfkritisch te zijn. Ze gaan gericht op zoek naar barrières die het leren en participeren van leerlingen in de weg staan om van daaruit voor zichzelf groeikansen te formuleren en eraan te werken. 

De Index voor Inclusie (Booth & Ainscow, 2015) kan daarbij een mooi hulpmiddel zijn. De Index is opgebouwd rond 3 grote domeinen: cultuur, beleid en praktijk. Richtvragen die onder elk van deze domeinen zijn opgenomen, kunnen inspirerend zijn om de dagelijkse praktijk verder te versterken. 

In deze sessie verduidelijken we de opbouw van het instrument en geven we voorbeelden van hoe je met Index aan de slag kan gaan. 

Methodiek

Plenaire duiding en interactieve werkvormen wisselen elkaar af.

Beginsituatie

Onderwijsprofessionals die bereid zijn om kritisch mee te denken over de cultuur, het beleid en de praktijk in een school.

Beurten
 • D: 13:15 tot 14:45
Docenten
 • Floor Tempelaere
 • Begga Blaton
Doelstelling
 1. Deelnemers ontdekken kaders en materialen om met het schoolteam/vakgroep te werken aan een visie op maatschappelijke kwetsbaarheid en kostenbeheersing.
 2. Deelnemers beseffen de urgentie van  eerlijke en transparante communicatie met kansarme ouders.
 3. De deelnemers kennen instrumenten om met het schoolteam/vakgroep concrete acties te ondernemen om aan kostenbeheersing te kunnen werken. (kostenmatrix, schoolfactuur opstellen, bijdrageregeling)
 4. Deelnemers gebruiken de 4 pijlers voor kostenbeheersend onderwijs als leidraad voor een kostenbeleid.
 5. Deelnemers maken kennis met mogelijkheden om (anonieme) solidariteit te organiseren.
Inhoud

Hoe gaan we om met armoede en de gevolgen van de stijgende kosten?

Hoe kunnen we de schoolkosten drukken voor ouders?

Hoe voorkomen we onbetaalde schoolfacturen?

  Het schoolteam biedt passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen (B3-ROK). Hoe doe ik dat dan met mijn team als het over kwetsbare kinderen in armoede gaat? Scholen willen goed onderwijs geven aan alle leerlingen. Maar niet alle leerlingen hebben de nodige middelen en ondersteuning om mee te kunnen. De levensduurte stijgt zowel voor de ouders als voor de school. 

  • Hoe kijken we naar armoede en kwetsbaarheid van onze leerlingen en hun ouders. Hoe kan je hier als school constructief op reageren? Het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs geeft ons in de bouwsteen 'kwetsbaarheid' inspiratie om armoede op school te begrijpen en te ontdekken. 
  • Het uittekenen en realiseren van een structureel beleid dat leidt tot kostenbeheersing en kostenbewustzijn kan je doen op basis van de vier pijlers. 
  • In een derde deel gaan we de praktijk benaderen: hoe onderzoek je de situatie, met welk plan van aanpak ga je hieraan beginnen? Hoe spreek je de solidariteit aan en hoe ga je om met ethisch invorderen?
  Methodiek

  De deelnemers gaan met de input interactief aan de slag vanuit de eigen inzichten en ervaringen. Ze verkennen en gebruiken materiaal en werkvormen die ze zelf in hun school of vakgroep kunnen gebruiken om het gesprek en het onderzoek te voeren. 

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Laptop of tablet meebrengen.

  Beurten
  • D: 13:15 tot 14:45
  Docenten
  • Peter Bracaval

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • woensdag 26 april 2023
  van 09:00u tot 15:00u

  Locatie

  cvo MIRAS
  Nelson Mandelaplein 1
  8500 Kortrijk, België

  Prijs

  € 110,00

  inclusief lunch

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  200

  Code

  D23-023