QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Doelstellingen

Deelnemers aan deze sessie verwerven volgende competenties:

 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende veranderaanpak.
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen verschillende methodieken toepassen in de gepaste context op hun school en worden zodoende coach in verandering voor hun team.
 • Attitudevaardigheid: deelnemers beschouwen verandering als een constructief element van kwaliteitsontwikkeling.
Inhoud

Tijdens deze sessie behandelen we volgende inhouden:

 • We gaan in op de wereldwijde inzichten betreffende veranderingsmanagement. We behandelen de 8 stappen voor verandering (John Kotter) en gaan ook in op verschillende veranderaanpakken om weerstand bij verandering op te vangen.
 • We passen deze methodiek toe op de concrete context van jouw school (John Kotter).
 • Veranderen betekent ook vooral loslaten van bestaande denkkaders en tradities. We gaan dieper in op de fasen van rouw bij verandering (Elisabeth Kübler-Ross).


Er worden verschillende instrumenten aangeboden die onmiddellijk bruikbaar zijn op school.

Methodiek

De verschillende inzichten, methodieken en instrumenten betreffende veranderaanpak worden toegelicht. Daarnaast worden verschillende instrumenten concreet besproken en uitgetest op hun toepassingsmogelijkheden binnen de eigen schoolcontext in de vorm van dialoog en interactieve werkmomenten.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Peter Van de Moortel

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

T23-094