Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Doelstellingen

Na afloop van de nascholing heeft het schoolteam

… op basis van eigen casussen over eigen opvattingen over leiderschap vanuit theoretisch perspectief en die van anderen uitgewisseld. 

… een gemeenschappelijke taal ontwikkeld omtrent leiderschap afgestemd op de verwachtingen van de context.

Inhoud

Leiderschap in onderwijscontexten is een complexe aangelegenheid. Verken via deze nascholing welk soort management of leiderschap jouw schoolteam verkiest. Zijn jullie klaar en vragende partij voor een ver doorgedreven gedeeld leiderschap? Of kiezen jullie eerder een bewezen verticale hiërarchie-structuur?

Veel (recente) publicaties tonen schoolvoorbeelden van hoe leiderschap vertaald kan worden naar zelfsturende teams en een horizontale structuur. Veelal wordt de context daarbij onvoldoende in rekening gebracht.

Op welke manier willen jullie als schoolteam het bestaande model van schoolleiderschap uitdragen en vertalen in een vernieuwde manier van werken? Wat is de impact van het delen en verdelen van verantwoordelijkheid?

Aan de hand van experimenten daag je jezelf uit om te dromen hoe je als team wilt werken. 


Methodiek

Deze nascholing combineert theoretische kaders met interactieve werkvormen en coachende groepsgesprekken. Deze nascholing vergt de nodige veiligheid binnen het team om optimaal te kunnen werken.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Veilig team OF mogelijkheid om in te spelen via na-zorg.

Eigen relevante casussen meebrengen is altijd een meerwaarde.  

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-039