Omgaan met moeilijk gedrag

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in persoonlijkheid en gedrag
 • Herkennen en omgaan met moeilijk of ongepast gedrag
 • Aanleren van concrete vaardigheden om ongepast of ongewenst gedrag bij te sturen
 • Assertief en veilig handelen in crisissituaties met mensen met lastig, ongewenst, gevaarlijk gedrag

Inhoud
 • Persoonlijkheid: sterktes en valkuilen van mezelf en de ander 
 • Soorten gedrag: frustratiegedrag, instrumenteel gedrag en pathologisch gedrag 
 • Soorten storend gedrag: herkennen en oplossen
 • Vaststellen van signalen van moeilijk, ongewenst of gevaarlijk gedrag 
 • Inzicht verwerven en efficiënt handelen in proces van storend gedrag naar conflict
 • Toepassingen van non-verbale signalen bij moeilijk gedrag 
 • Deblokkeren van storend gedrag (Leary)
 • Aanpak van diverse fasen van ‘gewoon’ gedrag naar escalatie (Glasl) en praktische tips terug te keren naar constructief omgaan met elkaar
 • Conflicthantering (Kilmann)

Methodiek

De opleiding is zeer praktijkgericht. Er wordt gewerkt met concrete casussen van de deelnemers. Op een speelse manier worden verschillende situaties van moeilijk gedrag gedemonstreerd. Er worden diverse oplossingen van aanpak aangeboden en ingeoefend. De opleiding is heel ervaringsgericht en wordt ondersteund door de theoretische achtergronden. De trainster bezit de kunst om op een creatieve en aangename manier de positieve kwaliteiten van mensen te activeren en de groepsdynamiek te herkaderen.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 595,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Gewoon Basisonderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

14

Code

T23-228