Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Doelstellingen

Inzicht verwerven in de verschillende Co-teaching modellen met als doel:

 • het welbevinden van de leerlingen te verhogen,
 • beter onderwijs op maat te bieden,
 • meer werkplezier voor de leraren te creëren.
Inhoud

Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.
Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met andere woorden, Co-teaching kan de leeromgeving meer inclusief maken.
Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende groeperingsvormen en coöperatieve leerstrategieën.

Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.
In deze workshop bekijken we de verschillende Co–teaching modellen. We bekijken de voorwaarden die nodig zijn om deze samenwerking goed te laten verlopen.

Methodiek

De theoretische modellen worden gecombineerd met interactieve werkvormen.
Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

T24-024