Train-de-trainer ‘Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!’

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Deelnemers ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde kennis en ontdekken tools om de veerkracht en het welbevinden van de leerlingen te versterken.

Inhoud

Leerkrachten en schoolpersoneel dat jongeren ondersteunt bij hun psychosociale ontwikkeling worden getraind om rond ‘veerkracht en welbevinden’ aan de slag te gaan op school. Daarbij kunnen ze een beroep doen op het lesmateriaal dat we daarvoor ontwikkelden.


De train-de-trainer bespreekt de basiselementen van welbevinden. 

We leven in erg woelige tijden. Veerkracht ontwikkelen is daarom geen overbodige luxe. Maar hoe doe je dat? In een eerste deel bekijken we daarom de fysiologische basis van veerkracht en de impact van stress op onze emoties, gedachten, (non-)verbale taal en gedrag. Daarna onderzoeken we mogelijke oorzaken van stress en leren we hoe we onszelf kunnen reguleren. 

Maar ook door sterk in je schoenen te staan, kan je je staande houden in deze tijden. In dit deel tonen we aan dat je je autonomie en welbevinden kan versterken, door te werken aan je zelfkennis, je EQ, je denken en je energiepeil. 

De coronacrisis toonde ook onze nood aan verbinding met anderen voor ons welbevinden. In dit deel werken we aan de sociale vaardigheden van de leerlingen, zoals o.m. verbindend communiceren en omgaan met conflicten. 

In een laatste deel bundelen we alle eerdere info en gaan we na hoe je op een gezonde manier met de vele uitdagingen in je leven kan leren omgaan.

De training ‘veerkracht’ vormt de basis. Wie dat wenst, kan daarbij de aanvullende sessies ‘autonomie’, ‘verbinding’ of ‘omgaan met uitdagingen’ boeken. 

Methodiek

De train-de-trainer biedt informatie en tools, die we afwisselend inzetten. Er wordt voldoende ruimte voorzien voor vragen, zodat de deelnemers volledig uitgerust zijn om zelf rond het thema aan de slag te gaan met de leerlingen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Inés Verplancke

Prijs per sessie

  • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs
  •    Derde graad
  •    Vierde graad

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-213