De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Doelstellingen
 • zelf opdrachten en criteria in de Competentiemeter toevoegen volgens de visie op goed evalueren;
 • efficiënt evalueren;
 • remediëren van resultaten.
Inhoud

In deze nascholing maak je op een praktische manier kennis met de Competentiemeter, een uniek instrument om kennis, vaardigheden en attitudes te evalueren vanuit een visie op goed evalueren.

Deze webtoepassing streeft volgende doelen na:

 • de competenties van de leerlingen in kaart brengen;
 • transparant communiceren over je evaluaties met je leerlingen;
 • objectief en doelgericht evalueren;
 • een betrouwbaar en snel resultaat van je evaluatie, met uitprint van een competentierapport.

Naast evaluatie door leerkrachten is het instrument geschikt voor zelf- en peerevaluatie. We leren de verschillende resultaten interpreteren en kijken op welke manier we kunnen remediëren. Deze toepassing is ook uiterst geschikt voor evaluatie met verschillende collega’s en voor de evaluatie van graadleerplannen.

Methodiek

Er zijn twee werkvormen mogelijk:

 • een demosessie van de visie op goed evalueren en de mogelijkheden van het programma; of
 • aan de hand van eigen opdrachten zullen de deelnemers het evaluatie-instrument zelf mogen verkennen in een praktijksessie.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers staan bij voorkeur open voor ICT-integratie in het onderwijs.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 605,00 voor 1 sessie
 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-106