Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad

Afgelopen

Inhoud

08.30u - 09.00u:             Onthaal met koffie, thee of frisdrank + didactische leermiddelenbeurs

09.00u - 10.30u:             Jan Dumolyn - ‘De Vlaamse Canon en de kansen voor het geschiedenisonderwijs’

10.30u - 11.00u:             Pauze met koffie, thee of frisdrank + didactische leermiddelenbeurs

11.00u - 12.30u:             Jonas Roelens - ‘Lust en Laster. Homo-erotiek in de oudheid en middeleeuwen’

12.30u - 13.30u:             Middaglunch + didactische leermiddelenbeurs

13.30u - 15.00u:             workshops - beurt 1

15.00u - 16.30u:             workshops - beurt 2

Plenumreferaten

Doelstelling

De leerkrachten vertrouwd maken met -het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de Canon en hoe men ermee aan de slag kan gaan.

Inhoud

Aan de hand van een aantal concrete ‘vensters’ uit de Canon van Vlaanderen reflecteer ik over het mogelijke gebruik ervan door leerkrachten in het middelbaar onderwijs.

Methodiek

Lezing met tijd voor vragen.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
Docenten
 • Jan Dumolyn
Doelstelling

Deze lezing wil docenten en leerlingen een inleiding geven tot gendergeschiedenis via de perceptie rond homo-erotiek in het verleden. 

Inhoud

Homo-erotiek in de klassieke wereld is een veelbesproken onderwerp onder academici. Door de jaren heen kwamen ze tot verschillende conclusies. Volgens sommigen werden relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht vrij beoefend, volgens anderen werden ze wettelijk en sociaal veroordeeld. Via teksten, mythes en kunst proberen we een genuanceerd beeld te brengen van de dagelijkse situatie in de oudheid.

Die situatie veranderde drastisch in de middeleeuwen met de invoering van het christendom. Homo-erotiek viel onder het Bijbelse begrip sodomie, dat gebruikt werd om een reeks zondige seksuele handelingen aan te duiden en wreed werd vervolgd met de brandstapel in grote delen van Europa. We bekijken de dynamieken achter dit vervolgingsbeleid en duiken in de leefwereld van middeleeuwse mensen die als ‘tegennatuurlijk’ beschouwd werden.

Methodiek

Hoorcollege met suggesties voor verder brongebruik. 

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Jonas Roelens

Werkwinkels

Inhoud
De digisprong is een feit: alle leerlingen hebben een laptop.  De boekentas is loodzwaar en het gewicht van de rekening is ook gestegen... Op zoek naar oplossingen, belandden we met enkele collega’s bij een eigen digitale methode met OneNote Class Notebook.  Wat begon in het vijfde middelbaar, passen we op dit moment toe in de tweede en derde graad van onze school.  Ook o.a. Frans en wiskunde volgden al. 
In deze sessie leggen we uit hoe je met dit programma werkt (met voor- en nadelen) en beginnen we zelf aan een eigen digitale cursus.  
Methodiek
In een eerste deel wordt uitgelegd hoe we in onze vakgroep gegroeid zijn naar een eigen digitale cursus.  In een tweede deel gaan we zelf aan het werk en maken we een digitale cursus. 
Beginsituatie
Basiskennis van Microsoft Office. 
Materiaal door deelnemers mee te brengen
 • Eigen laptop met programma OneNote (dit hoort normaal standaard bij Windows).
Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
 • D: 15:00 tot 16:30
Docenten
 • Stijn Gevaert
Inhoud

In de Onderwijsspiegel 2020 beschrijft de Vlaamse onderwijsinspectie dat bij meer dan de helft van de scholen die zij bezochten feedback een werkpunt is in het gewoon secundair (voortgezet) onderwijs. Feedback is volgens hen nog te veel productgericht, vertrekt te weinig vanuit de doelstellingen en focust te weinig op wat de volgende stappen voor leerlingen zijn. Bovendien blijkt dat feedback vaak onvoldoende geïntegreerd is in het hele klasgebeuren. 

Maar hoe geven we effectieve feedback waar onze leerlingen iets aan hebben, mee verder kunnen gaan? Hoe kunnen we die feedback op een handige manier integreren in ons lesgeven? En kost dat allemaal niet ontzettend veel extra tijd? Tijdens deze workshop vertrekken we vanuit enkele theoretische kaders om te komen tot een helder antwoord op bovenstaande en andere vragen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Een verbeterde toets van ten minste één klas, liefst nog zonder feedback.
Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Peter Hoste
Doelstelling
Werkvormen die taalvaardigheid aanscherpen leren kennen, ondersteuningsmogelijkheden voor taalzwakke leerlingen verkennen, nagaan hoe we meertaligheid als troef kunnen inzetten.
Inhoud
Er bestaan tal van werkvormen om leerlingen tot meer actie en interactie aan te zetten. Deze werkvormen verhogen de betrokkenheid van leerlingen. Ook hun taalvaardigheid gaat erop vooruit omdat de leerlingen meer spreek- of schrijfkansen krijgen. Wij proberen een aantal van die werkvormen uit en bekijken hoe we leerlingen coöperatief laten samenwerken, hoe we een verschillende startpositie op het vlak van leesvaardigheid in de lessen meer gelijkschakelen door gepaste ondersteuning aan te bieden, hoe het voelt om te spreken in een taal die we nog niet zo goed beheersen, hoe we homogene en heterogene groepen samenstellen en afwisselen binnen een enkele les ... en hoe onze collega's hun expertise in deze thema's tijdens hun lessen inzetten. Na jullie een inkijk gegeven te hebben over de ‘waarom-vraag’ over de veranderende taalvaardigheid van onze leerlingen, gaan we door actief uitproberen en uitwisselen met een waaier van inspiratie en werkvormen terug naar onze klaspraktijk. Hopelijk maken we er samen een actieve en inspirerende vorming van!
Methodiek
Interactieve momenten afgewisseld met informatieve duiding rond taalvaardigheid.
Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
 • D: 15:00 tot 16:30
Docenten
 • Liesbeth De Bruyne
Doelstelling
 • De leerlingen vergelijken historische bronnen in functie van een historische vraag.
 • De leerlingen analyseren de invloed van de eigen standplaatsgebondenheid en die van anderen op de historische beeldvorming.
Inhoud

Aan één mirakel had de heilige Amandus genoeg om de koppige Gentenaars te bekeren tot het christendom. Zo stelden zijn middeleeuwse biografen de kerstening in Vlaanderen voor. Zo eenvoudig was het natuurlijk niet. Om het complexe proces van de kerstening van de samenleving in Vlaanderen te begrijpen, keren we een heel eind terug in de tijd. Hoe drukten de Romeinse veroveraars in de eerste eeuwen van onze jaartelling hier hun stempel op de samenleving? Wat bleef er van die romanisering over toen ze de controle verloren en Germaanse boeren de vrijgekomen gronden innamen? Hoe verliep in de 7de eeuw de confrontatie tussen die eenvoudige Franken en de missionarissen uit het zuiden? Een hernieuwde kritische lectuur van de geschreven bronnen en een overzicht van de recente archeologische vondsten, lichten een tip van de sluier.

Methodiek
Uitgebreide inhoudelijke inleiding op het onderwerp en voorstelling van een didactische uitwerking van een bronnenonderzoek.
Beginsituatie

Indien mogelijk vooraf op VRT MAX Het verhaal van Vlaanderen, aflevering 3, 02:50-18:58 (her)bekijken.

Beurten
 • C: 13:30 tot 15:00
 • D: 15:00 tot 16:30
Docenten
 • Geert Berings

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • donderdag 12 oktober 2023
van 09:00u tot 16:30u

Locatie

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België

Prijs

€ 119,00

inclusief broodjeslunch

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs
 •    Eerste graad
 •    Tweede graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D24-005